Khoảng cách thu nhập nam nữ – Một điều không tồn tại

Khoảng cách thu nhập giới tính có tồn tại không? Liệu phụ nữ có đang bị trả lương thấp hơn đàn ông cho những công việc tương tự không? Christina Hoff Sommers, Học Giả của American Enterprise Institute, giải thích về ngộ nhận này như sau.
Nếu, cho lượng việc làm tương tự, phụ nữ chỉ kiếm 77 xu cho mỗi đô người đàn ông kiếm được, thì tại sao các doanh nghiệp không chỉ thuê phụ nữ thôi? Lương là chi phí lớn nhất cho đa số doanh nghiệp. Cho nên, việc chỉ thuê phụ nữ sẽ giảm chi phí gần một phần tư – và điều đó sẽ gia tăng lợi nhuận. Bộ các doanh nghiệp không muốn kiếm lời sao? Hay là, họ làm toán quá dở?
Vâng, thực sự mà nói, chính những nhà nữ quyền, những người nổi tiếng và các chính trị gia là những người đang lan truyền ngộ nhân về khoảng cách thu nhập này mới là những người làm toán dở. Đây là vì sao: Con số thống kê 77 xu cho mỗi dollar được tính bằng cách chia đều thu nhập bình quân của tất cả phụ nữ làm việc toàn thời gian bởi mức thu nhập bình quân của đàn ông làm việc toàn thời gian.
Nói cách khác, nếu thu nhập bình quân của tất cả đàn ông là, ví dụ, $40,000 một năm, và mức thu nhập bình quân hàng năm của tất cả phụ nữ là, ví dụ, $30,800, điều đó có nghĩa là phụ nữ kiếm 77 xu cho mỗi dollar người đàn ông kiếm được. 30,800 chia cho 40,000 bằng 0.77. Nhưng những tính toán đó không cho thấy một sự bất công trong thu nhập giới tính bởi vì nó không cân nhắc nghề nghiệp, chức vị, học vấn hoặc số giờ làm việc mỗi tuần.
Thậm chí một nghiên cứu bởi Hiệp Hội Phụ Nữ Đại Học Ở Mỹ (AAWU), một tổ chức nữ quyền, cho thấy rằng khoảng cách thu nhập thực sự bị thu hẹp xuống còng 6.6 xu khi bạn cân nhắc những sự lựa chọn khác nhau đàn ông và đàn bà có. Và từ khóa chính ở đây là “sự lựa chọn.” Khoảng cách thu nhập nhỏ mà tồn tại chẳng liên quan gì đến việc phụ nữ bị trả lương thấp hơn, chứ đừng nói gì đến phân biệt giới tính; nó liên quan đến những sự khác biệt trong những sự lựa chọn nghề nghiệp cá nhân mà đàn ông và đàn bá thực hiện.
Vào năm 2009, Bộ Lao Động Mỹ đã công bố một nghiên cứu mà xem xét hơn 50 bài nghiên cứu hàn lâm và kết luận rằng khoảng cách thu nhập 23 phần trăm, vốn được thường xuyên sử dụng, có thể hoàn toàn là kết quả của những sự lựa chọn cá nhân được thực hiện bởi những người lao động nam và nữ. Vâng, hãy nhìn những sự lựa chọn đó xem. Đại Học Georgetown đã biên soạn một danh sách của 5 chuyên ngành đại học được trả lương cao nhất, và phần trăm của nam và nữ học chuyên sâu về những lĩnh vực đó.
Số 1: Ngành trả lương cao hàng đầu: kỹ thuật dầu khí – 87 % nam.
Số 2: Khoa học dược phẩm – 48% nam.
Số 3: Khoa học vi tính và toán – 67% nam.
Số 4: Kỹ thuật hàng không – 88% nam.
Số 5: kỹ thuật hóa học – 72% nam.
Để ý rằng phụ nữ chỉ lấn áp đàn ông chỉ trong 1 trong 5 chuyên ngành hàng đầu – bởi chỉ vài phần trăm. Bây giờ cân nhắc danh sách tương tự của nghiên cứu đó về 5 chuyên ngành đại học được trả lương thấp nhất.
Số 1: tư vấn và tâm lý – 74% nữ.
Số 2: Giáo dục trẻ em – 97% nữ.
Số 3: thần học và tôn giáo – 66% nam.
Số 4: tổ chức cộng đồng và phục vụ con người – 81% nữ.
Số 5: công tác xã hội – 88% nữ.
Trong danh sách đó, chính phụ nữ dẫn đầu trong tất cả chuyên ngành trừ một lĩnh vực. Thậm chí cùng trong một ngành nghề, đàn ông và phụ nữ thực hiện những sự lựa chọn sự nghiệp khác nhau mà có tác động đến việc họ kiếm được bao nhiêu tiền. Như ngành điều dưỡng, nơi những y tá nam nói chung kiếm 18% hơn các y tá nữ. Nguyên nhân là gì? Y tá nam thường thiên về những chuyên môn săn sóc được trả lương cao nhất, họ làm việc nhiều giờ hơn, và tìm công việc ở những thành phố trả lương cao nhất nhiều hơn so với nữ.
Bây giờ, đây là cách mà một chuyên gia về lương ngành điều dướng, giáo sư Linda Aiken của Đại Học Pennsylvania, đã tổng kết dữ liệu: “Sự lựa chọn sự nghiệp và những khác biệt về học vấn giải thích đa phần, nếu không phải là tất cả, nguyên nhân của khoảng cách thu nhập trong ngành điều dưỡng xét theo giới tính.” Bài nghiên cứu của Bộ Lao Động đã kết luận rằng một khi những sự khác biệt đó đã được cân nhắc trong tất cả ngành nghề, khoảng cách thu nhập chưa được giải thích kia nằm ở mức 4.8 đến 7 phần trăm – gần như tương tự với khoảng cách 6.6 phần trăm được nhận định bởi tổ chức AAUW.
Nhưng tại sao thậm chí lại có bất cứ khoảng cách nào? Không một ai biết chắc chắn vì sao, như cả AAUW và Bộ Lao Động đều thừa nhận. Có rất nhiều yếu tố mà thúc đẩy đến mức lương mà không có một nghiên cứu đơn lử nào có thể bao gồm hết. Rất ít cuộc nghiên cứu về khoảng cách thu nhập cân nhắc những yếu tố như môi trường làm việc nguy hiểm ra sao, đàn ông chiếm đa phần trong lực lượng nhân sự, như ví dụ, trên các giàn khoan dầu.
Và đây là một yếu tố nữa: đàn ông thường sẵn sàng và có thể làm việc nhiều giờ hơn mà không cần được thông báo trước. Dựa theo kinh tế giá Harvard Cluadia Goldin, cho dù 2 luật sư có học vấn như nhau, chuyên môn như nhau, và làm việc cùng số giờ như nhau – các doanh nghiệp sẽ trr lương cao hơn cho một ai đó sẵn sàng chuẩn bị làm việc và sẵn sàng để có mặt ở văn phòng khi doanh nghiệp cần họ, ngược lại với việc muốn một lịch làm việc cố định. Đó không phải là phân biệt giới tính, nó chỉ là lẽ thường.
Với những thể loại và định nghĩa thực tế hơn, dù khoảng cách thu nhập gì còn tồn tại đi nữa, nó sẽ thu hẹp đến khi biến mất. Vì vậy cho nên các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không làm toán tồi vì họ không chỉ thuê phụ nữ thôi. Ngược lại, những ai cho rằng trong công việc tương tự, phụ nữ chỉ kiếm 77 xu cho mỗi dollar mà đàn ông kiếm được, không chỉ dở trong việc làm toán – mà còn trong việc nói sự thật.
Tôi là Christina Hoff Sommers của học viện American Enterprise Institute cho Đại Học Prager. [Ku Búa @ Cafe Ku Búa] – Xin ủng hộ qua Paypal donatekubua@gmail hoặc góp quá trang Patreon Cafe Ku Búa]