Đảng Cộng Hòa/Cánh Hữu và người đồng tính

Một trong những sự giả dối phổ biến nhất là Donald Trump, Đảng Cộng Hòa và giới cánh hữu kỳ thị và miệt thị người đồng tính. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
 
1) Cánh hữu không hề cấm hôn nhân đồng giới.
2) Cánh hữu ủng hộ các chính quyền tiểu bang và địa phương quy định về hôn nhân. Mỗi vùng mỗi văn hóa khác nhau, bạn không thể ép tất cả tin được.
3) Cánh hữu tin rằng người đồng tính nên được bảo vệ, nhưng họ cũng không được ép người khác công nhận hôn nhân đồng giới
4) Giờ tôi tin là con người và con thú nên kết hôn thì bạn ủng hộ không? – vậy bạn kỳ thị rồi.
5) Không cần hôn nhân đồng giới thì người đồng tính vẫn có thể đến được với nhau – đây chỉ là trò chơi thuật ngữ.
 
Còn nói về lợi dụng thì chính cánh tả mới là phe lợi dụng người đồng tính (chiếm 1-3% dân số) để lấy phiếu và lợi ích. Khi ISIS treo cổ người đồng tình thì Hillary Clinton làm gì, Obama ở đâu? Khi khủng bố Hồi Giáo giết người đồng tính ở club đêm thì cánh tả lúc đó làm gì?
 
Chính cánh hữu mới là những người lên tiếng bảo vệ người đồng giới. Chính cánh hữu mời là những người bảo vệ người đồng tính, còn cánh tả đang đưa họ vào nguy hiểm. Các bạn đồng tính đừng để bản thân mình bị lợi dụng vì mục đích chính trị nữa.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa