10 lợi ích khi làm dịch thuật

Là một người thường xuyên nhận việc dịch thuật freelance sau khi chạy xe ôm về cũng như làm Cafe Ku Búa, tôi nhận ra 10 lợi ích của việc này:
1. Nó giúp tôi suy nghĩ 2 ngôn ngữ cùng lúc. Ban đầu rất nhức não nhưng từ từ quen.
2. Cho tôi biết bọn báo chí nhà sản Việt Nam dịch bố láo ra sao.
3. Cho tôi biết đa số sách dịch ở Việt Nam dịch cực kỳ ẩu, quá khinh thường độc giả.
4. Cho tôi thêm chút tiền để mua cà phê. Tiền xe ôm không đủ. Lương dịch thuật không thấp nhưng không cao. Bạn phải yêu nghề, yêu ngôn ngữ mới tồn tại được.
5. Và cuối cùng, nó giúp tôi tiếp thu thông tin một cách nhanh chóng.
6. Nó bắ tôi phải gõ nhanh, tuy có nhiều lỗi chính tả nhưng nhanh hơn mức bình thường.
7. Giúp tôi kết nối độc giả Việt Nam đến với những nội dung mà các nhà xuất bản ở Việt Nam sẽ không bao giờ xuất bản.
8. Nó giúp tôi vừa gõ vừa suy nghĩ. Như làm sub. Tốc độ của tôi hình như nhanh hơn mức bình thường 3-5 lần. Một người bình thường làm sub 5 phút mất 1-3 tiếng. Tôi có thể làm trong 20-30 phút, tùy vào nội dung. Nhưng trung bình tầm 30 phút.
9. Giúp tôi thành thạo trong công việc chính hơn. Bất cứ một công ty nào cũng ưa thích có một dịch giả trong đội ngũ.
10. Giúp tôi suy nghĩ một cách thực dụng, không vòng vo, vô thẳng vấn đề.

Ban đầu tôi rất tệ nhưng từ từ lên tay. Bạn thử xem nào?  Share không cần hỏi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa