Anh Phạm "Gấu" và thông dịch viên của Tổng Thống Mỹ

**Lưu ý: bài này hơi kỳ thị vùng miền, ai chửi thì tôi chịu**
 
Trong nhiệm kỳ của Obama, anh Bắc Kỳ Anh Phạm “Gấu” là thông dịch viên tiếng Việt cho phái đoàn của Obama. Điều này rất khác thường vì những thông dịch viên tiếng Việt trước đay thường là người gốc Miền Nam, hậu duệ của VNCH. Nhưng anh Gấu lại tự nhiên được chọn.
 
Theo tìm hiểu của tôi thì lý do là vầy. Trước đây các phái đoàn sang thăm Mỹ đều là gốc miền Nam, nên họ không có vấn đề gì khi được phiên dịch bởi thôgn dịch viên Mỹ gốc miền Nam.
 
Nhưng mấy năm gần đây trong thời Obama thì phái đoàn được cử sang Mỹ chủ yếu là người CS miền Bắc. Vì vậy, nên họ không nghe và hiểu được giọng nói miền Nam. Nên họ đề xuất một người khác, và họ đã chọn một anh Bắc Kỳ tên Anh Pham “Gấu.”
 
Giờ bình tĩnh nghe tôi nói. Theo ý kiến của tôi, người thông dịch viên tiếng Việt cho Trump (hay bất cứ tổng thống Mỹ hay quan chức Mỹ nào) TUYỆT ĐỐI không nên là người Bắc Kỳ, vì những lý do sau đâu:
1. Người miền Bắc, ví dụ như anh Gấu, bị nhiễm tư tưởng CS rất nặng, nên nó sẽ ảnh hưởng đến quan niệm của anh ta.
2. Bắc Kỳ thường có song tịch, như Gấu, nên có xung đột về mặt lợi ích.
3. Ở Mỹ có 1 triệu người gốc Việt, bộ trong 1 triệu người đó không có khả năng hay sao mà lại chọn một anh Bắc Kỳ CS?
4. Người thông dịch phải được đề cử bởi phái đoàn Mỹ, hoặc cộng đồng gốc Việt, tuyệt đối không phải là người được cử bởi phái đoàn Việt Nam.
 
Đó là vì sao. Ai ném đá tôi thì tôi chịu. Người thông dịch viên NÊN và PHẢI là người gốc Miền Nam, gốc VNCH.
 
PS: Thằng Gấu phạm xàm bỏ bà ra. Có nó là thông dịch thì phong trào dân chủ coi như teo tồi. 🙂
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa