Vì sao giới tri thức lại gọi Phát Xít là "cực hữu?''

Nguyên nhân bắt đầu khi Đảng Quốc Xã Đức bắt đầu vận động để được bầu vào quốc hội Đức. Họ phải cạnh tranh trực tiếp với địch thủ không đội chung trời của mình, Đảng Cộng Sản. Cả 2 bên đều có tư tưởng toàn trị giống nhau và chỉ có 1 mới có thể tồn tại được. Nhưng Đảng Quốc Xã và phát xít nói chung có vài điểm khác biệt sau đây:
1) Họ tôn vinh chủ nghĩa dân tộc và quân sự, một giá trị mà cánh hữu luôn đề cập đến. Trong khi đó ĐCS thì nhấn mạnh đến lý tưởng, không phân biệt chủng tộc, anh em cộng sản là một nhà.
2) Phát xít vẫn cho phép tư hữu và thị trường tự do trong một phạm vi nhất định. Vì Hitler hiểu rằng ông ta cần giới tư sản đầu tư, phát triển và tài trợ cuộc vận động của mình. Không những vậy ông ta cần các sĩ quan quân đội đề cao chủ nghĩa dân tộc để chiến đấu. Cộng sản thì không cho phép tư hữu.
Thực chất thì cả 2 vẫn nằm bên cánh tả, vì cả 2 đều muốn có sự quyền lực tập trung và cấm tự do ngôn luận. Các nhà tri thức cánh tả muốn dìm hàng chủ nghĩa tư bản, tư hữu và chủ nghĩa dân tộc nên đã gắn kết Phát Xít với Cánh Hữu. Vì nếu họ cho rằng Phát Xít là cánh tả thì chẳng khác nào họ dìm hàng chính họ.
Các nhà tri thức, nhất là trong giới sử học và truyền thông khi đề cập đến Quốc Xã hay Phát Xít đề gắn kết nó với “cánh cực hữu” để dìm hàng cánh hữu, bác bỏ những liên kết của nó với lý tưởng cánh tả và cộng sản.
Đó là lý do vì sao. — Ku Búa