Chủ Nghĩa Tư Bản vs CNXH

Vô thẳng vấn đề. Giờ bạn thích cái nào: Chủ Nghĩa Tư Bản hay CNXH?

 1. Chủ Nghĩa Tư Bản khuyến khích sự sáng tạo, CNXH khuyến khích người ta trì trệ.
 2. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người tự tin, CNXH làm con người tự ti.
 3. Chủ Nghĩa Tư Bản không chia đều sự giàu có, CNXH lại chia đều sự nghèo khổ.
 4. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người thông minh, CNXH làm con người ngu dốt.
 5. Chủ Nghĩa Tư Bản cần con người thông minh, CNXH con người ngu dốt.
 6. Chủ Nghĩa Tư Bản khuyến khích sự trung thực, CNXH khuyến khích sự gian dối.
 7. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người thật thà, CNXH làm con người dối trá.
 8. Chủ Nghĩa Tư Bản đề cao đạo đức, CNXH hạ thấp đạo đức.
 9. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người tin vào Chúa, CNXH làm con người vô thần.
 10. Chủ Nghĩa Tư Bản làm đất nước phát triển, CNXH làm đất nước nghèo đói.
 11. Chủ Nghĩa Tư Bản tồn tại nhờ vào tự do, CNXH không thể tồn tại nếu có tự do.
 12. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người đáng yêu, CNXH làm con người đáng ghét.
 13. Chủ Nghĩa Tư Bản làm hang hóa chờ người, CNXH làm người chờ hàng hóa.
 14. Chủ Nghĩa Tư Bản đem đến sự dư thừa, CNXH đem đến sự thiếu thốn.
 15. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người béo phì, CNXH ốm nhôm.
 16. Chủ Nghĩa Tư Bản làm hàng hóa ngày càng rẻ, CNXH làm hàng hóa ngày càng đắt.
 17. Chủ Nghĩa Tư Bản có tầm nhìn dài hạn, CNXH có tầm nhìn ngắn hạn.
 18. Chủ Nghĩa Tư Bản có người giàu người nghèo, CNXH chỉ có toàn người nghèo.
 19. Chủ Nghĩa Tư Bản sinh ra sự thịnh vượng, CNXH sinh ra sự bần cùng.
 20. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người thân thiện, CNXH làm con người lưu manh.
 21. Chủ Nghĩa Tư Bản siêng năng, CNXH làm con người lười biếng.
 22. Chủ Nghĩa Tư Bản hiền lành, CNXH con người ranh ma.
 23. Chủ Nghĩa Tư Bản đem lại sự cạnh tranh, CNXH đem lại sự độc tài.
 24. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người chủ động, CNXH làm con người thụ động.
 25. Chủ Nghĩa Tư Bản khiến ai cũng thèm, CNXH khiến ai cũng khát.
 26. Chủ Nghĩa Tư Bản kéo dài tuổi thọ, CNXH rút ngắn tuổi thọ.
 27. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người sướng, CNXH làm con người khổ.
 28. Chủ Nghĩa Tư Bản tôn trọng phụ nữ, CNXH hạ thấp phụ nữ.
 29. Chủ Nghĩa Tư Bản thích người thành công, CNXH ghét ai thành công.
 30. Chủ Nghĩa Tư Bản tìm cách nâng cao người thành đạt, CNXH dìm hàng những ai hơn mình.
 31. Chủ Nghĩa Tư Bản làm thủ tục hành chính nhan gọn, CNXH làm thủ tục hành chính rườm rà.
 32. Chủ Nghĩa Tư Bản làm chính phủ minh bạch, CNXH làm chính phủ quan liêu.
 33. Chủ Nghĩa Tư Bản hạn chế tham nhũng, CNXH khuyến khích tham nhũng.
 34. Chủ Nghĩa Tư Bản ghét ai hối lộ, CNXH thích ai hối lộ.
 35. Chủ Nghĩa Tư Bản biến bãi cỏ thành vườn hoa, CNXH biến vườn hoa thành bải rác.
 36. Chủ Nghĩa Tư Bản khiến phụ nữ ngày càng xinh, CNXH khiến phụ nữ ngày càng xấu.
 37. Chủ Nghĩa Tư Bản sinh ra đàn ông can đảm, CNXH sinh ra đàn ông hèn.
 38. Chủ Nghĩa Tư Bản sinh ra trí thức ưu tú, CNXH trí thức cục phân.
 39. Chủ Nghĩa Tư Bản doanh nhân đáng ngưỡng mộ, CNXH sinh ra doanh nhân cấu kết.
 40. Chủ Nghĩa Tư Bản đưa người ta lên, CNXH kéo người ta xuống.
 41. Chủ Nghĩa Tư Bản làm ai cũng có xe hơi để chạy, CNXH làm ai cũng có xe đạp để đạp.
 42. Chủ Nghĩa Tư Bản đem lại sơn hào hải vị, CNXH khoai và bo bo.
 43. Chủ Nghĩa Tư Bản khiến người ta ở lại, CNXH khiến người ta ra đi.
 44. Chủ Nghĩa Tư Bản nâng cao văn hóa nghệ thuật, CNXH hạ thấp văn hóa truyền thống.
 45. Chủ Nghĩa Tư Bản bảo vệ sự nhân văn, CNXH hạ thấp sự nhân văn.
 46. Chủ Nghĩa Tư Bản đẻ ra thanh niên lý tưởng, CNXH sinh ra thanh niên bò đỏ.
 47. Chủ Nghĩa Tư Bản sinh ra nhà văn, CNXH sinh ra DLV.
 48. Chủ Nghĩa Tư Bản đem lại sự thoải mái, CNXH đem lại sự bực bội.
 49. Chủ Nghĩa Tư Bản làm con người cười, CNXH làm con người khóc.
 50. Chủ Nghĩa Tư Bản làm Ku Búa khoái chí, CNXH làm Ku Búa mắc đ*t.

Bạn thích cái nào? Share không cần hỏi
Ku Búa @ Café Ku Búa