Thuế ngu nhất hành tinh — "Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất''

Đang chạy xe ôm nên phán siêu nhanh về cái ngu của thuế này.
Thuế đó là gì? – Ai muốn chuyển đất nông nghiệp sang thổ cư phải đóng thuế “chuyển đổi mục đích sử dụng đất.”
Mục đích của thuế đó? – Bảo tồn đất nông nghiệp, vì kinh tế Việt Nam là nông nghiệp.
Thuế đó bao nhiêu? – Trên giấy tờ thì không bao nhiêu. Nhưng thực tế, tùy địa điểm, thì bằng 100% giá thị trường của miếng đất đó,
Vì sao thuế này ngu?
1. Nó làm cho giá đất đắt hơn một cách vô lý. Giá đất bình thường 100d, vì thuế này nên nó lên 200đ.
2. Làm cản trở quá trình và tiến độ công nghiệp hóa của đất nước. Việt Nam muốn công nghiệp hóa đất nước sao lại đánh thuế lên điều này?
3. Khiến chi phí xây dựng nhà máy, nhà ở, nơi sản xuất đắt hơn. Khiến doanh nghiệp Việt Nam kém cạnh tranh hơn.
4. Cản trở người nông dân tận dụng đất của mình để làm giàu. Muốn mở cái cơ sở sản xuất trên đất nông nghiệp mình cũng phải đóng thuế, giá 100% thị trường, ai mà chịu cho nổi?
5. Làm chi phí xây nhà đắt hơn.
6. Làm giới hạn số lượng nhà ở có thể được xây.
7. Giảm tiêu chuẩn sống của nông dân.
8. Làm rào cản để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn.
9. Tạo khe hở cho cán bộ tham nhũng và quan liêu.
10. Và cuối cùng, nó là điều không cần thiết. Tại sao nó lại tồn tại trong khi nó chỉ đem lại phiền hạ cho người dân?
Đó. Chạy xe ôm tiếp đây. — Share không cần hỏi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa