Lạm phát – Bạn tin ai?

Giờ câu hỏi là “lạm phát ở Việt Nam là bao nhiêu?” Bạn sẽ tin ai?
 
Chính phủ nói năm 2016 lạm phát chỉ 4%.
 
Nhưng tô phở đầu hẻm bạn ăn từ 30k/tô lên 40k/tô. Theo tô phở lạm phát là 33%. Bạn tin ai?
 
Giá thuê nhà từ 3.5tr lên 4tr/tháng. Theo giá nhà thuê thì lạm phát là 14%. Bạn tin ai?
 
Hộp BCS Durex trước đây (khớ không lầm) là 160k/hôp. Giờ cũng hộp đó mà 175k. Dựa theo BCS thì lạm phát là 9%. Bạn tin ai?
 
Năm trước đây giá chịch gái là tầm 400k/shot. Giờ cũng em đó mà nó đòi 500k. Dựa theo giá ch*ch thì lạm phát là 25%. Bạn tin ai? (Ku Búa không ch*ch bậy).
 
Trước đây đi mát xa boa em mát xa 100k, giờ phải boa 200k. Dựa theo giá boa mát xa, lạm phát là 100%. Bạn tin ai?
 
Trước đây đi xe ôm từ Bến Thành đi Nguyễn Tri Phương tầm 35k. Giờ ông xe ôm đòi 50k. Dựa theo ông xe ôm, lạm phát là 42%. Bạn tin ai?
 
Share không cần hỏi —– Ku Búa @ Cafe Ku Búa