Chính quyền Trump phải thay đổi chính sách nhập cư của Mỹ nếu muốn duy trì văn hóa Mỹ

Hiện tại có dự luật muốn cắt giảm 50% lượng người nhập cư vào Mỹ. Tôi hoàn toàn ủng hộ.
 
Đây là một dự luật có thật, bắt đầu bởi TNS Đảng Cộng Hòa.
– cắt lượng nhập cư tới 50%
– bỏ xổ sổ nhập cư hàng năm
– bỏ việc tài trợ nhập cư cho bà con xa. Chỉ được bảo lãnh coi cái gia đình.
 
Đây là điều cần thiết. Nguyên nhân là, và tôi cũng ủng hộ đề xuất này vì:
– nước Mỹ hiện tại đối mặt với nguy có mất cân bằng trong số người đi làm vs hưởng phúc lợi.
– hệ thống nhập cư cần được dựa trên tài năng chứ không phải quan hệ
 
Hiện tại thì khả năng thông qua rất cao. Họ muốn thay đổi hệ thống nhập cư từ cơ chế quan hệ/bảo lảnh thành cơ chế thành tích. Ưu tiên cho người tài giỏi nhất.
– số lượng nhập cư chỉ giảm xuống mức trung bình lịch sử.
– Canada và Úc đã áp dụng cơ chế này từ lâu rồi – hệ thống đánh giá dựa trên điểm, ưu tiên cho thành phần trí thức lao động chất lượng cao.
 
Một điều nữa nhạy cảm mà ít ai công khai nói đến là sự mất cân bằng trong số lượng người có văn hóa tương đồng với người Mỹ truyền thống, nghĩa là văn hóa Thiên Chúa Do Thái.
 
Một đất nước chỉ mạnh bằng tư duy và văn hóa của nó. Hiện tại dựa trên thống kê thì người Latin và Hồi Giáo sẽ chiếm số đông trong tương lai không xa, và họ không hề có văn hóa tương đồng với người Mỹ. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Một khi người da trắng trở thành thiểu số, nước Mỹ sẽ suy tàn. Và đó là vấn đề. Một vấn đề nhạy cảm nữa là đa văn hóa. Đó là sai lầm chết người. Một khi nhận những văn hóa khác thì văn hóa mình sẽ suy tàn. Khi người Châu Á, Latin, Hồi Giáo, da đen lấn da trắng thì sẽ không có dân chủ ôn hòa như hiện tại nữa. VÌ số người đó không có văn hóa và tư duy phù hợp.
 
Mỹ kỳ thị? Không hề. Nhật Bản cũng có hệ thống nhập cư tương tự. Úc và Canada cũng có hệ thống nhập cư dựa trên thành tích và tài năng. Donald Trump và chính phủ phải can đảm đứng lên và bảo tồn văn hóa và chủng tộc Mỹ. Nếu các dân tộc khác lên chiếm đa số thì sẽ không còn nước Mỹ nữa.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa