10 thực tế cuộc sống theo cái nhìn Ku Búa

1. Không phải các nước nghèo đều bị cai trị bởi người da đen, nhưng tất cả các nước cai trị bởi người da đen đều nghèo. Vậy bài học là: đừng bao giờ cho người da đen làm lãnh đạo.
2. Không phải người Hồi Giáo nào cũng là khủng bố, nhưng gần như tất cả những tên khủng bố đều là người Hồi Giáo.
3. Không phải tên lưu manh nào cũng là đảng viên, nhưng gần như tất cả đảng viên đều lưu manh.
4. Những người tự nói mình ủng hộ Hillary và chống Trump thường unfriend/block những người bất đồng với mình hơn là những người ủng hộ Trump. Lạ nhỉ?
5. Không phải nước dân chủ nào cũng giàu, nhưng gần như tất cả nước giàu đều là nước dân chủ.
6. Không phải tất cả nước giàu đề là các nước Thiên Chúa Giáo, nhưng gần như tất cả các nước Thiên Chúa Giáo đề rất giàu.
7. Không phải ai thành công cũng biết tiếng Anh, nhưng gần như tất cả ai biết tiếng Anh cũng thành công.
8. Không phải Bắc Kỳ nào cũng là DLV, nhưng gần như tất cả DLV đều là Bắc Kỳ.
9. Ở Việt Nam, không phải ai thành công đều bắt tay với chính quyền, nhưng gần như tất cả ai bắt tay với chính quyền đều thành công.
10. Không phải tất cả những người cánh hữu đều đọc Cafe Ku Búa, nhưng tất cả những ai đọc Cafe Ku Búa đều trở thành người cánh hữu (Cộng Hòa), chỉ sớm hay muộn thôi. 😀

***Share không cần hỏi***
Ku Búa @ Cafe Ku Búa