[Sub/Clip] Tự Do Lựa Chọn (1990) của Milton Friedman

Đây là tập tài liệu kinh tế của Milton Friedman, Free to Choose (Tự Do Lựa Chọn), phiên bản 1990. Sub bởi HTT Group. Cafe Ku Búa không biết HTT là ai, nhưng xin cảm ơn bạn. Đây là một phim tài liệu rất hay.
Tự Do Lựa Chọn (1990) Tập 1/5 – Sức Mạnh Của Thị Trường (Power of the market)

 
Tự Do Lựa Chọn (1990) Tập 2/5 – Sự Độc Tài Của Chính Phủ (The Tyranny of Control)

Tự Do Lựa Chọn (1990) Tập 3/5 – Tự Do Và Thịnh Vượng (Freedom and prosperity)

Tự Do Lựa Chọn (1990) Tập 4/5 – Sự Thất Bại Của Chủ Nghĩa Xã Hội (The Failure of Socialism)

Tự Do Lựa Chọn (1990) Tập 5/5 – Công Bằng (Created Equal)