Allah Akbak là nghĩa gì?

[Allah Akbak là nghĩa gì?] Đây là câu cầu nguyện của người Hồi Giáo, trước khi chiến đấu, trước khi tự sát, đều nói “Allah Akbak.” Nhưng ý nghĩa thực sự của nó là gì?
Chuyển ngữ phổ biến nhất là “Allah” là Chúa trong Hồi Giáo, không liên quan gì đến Chúa trong Do Thái hay Thiên Chúa Giáo. “Akbak” thường được hiểu là “vĩ đại.” Cho nên Allah Akbak được hiểu là “Thượng Đế Vĩ Đại,” “Chúa Vĩ Đại,” hoặc “Allah Vĩ Đại.”
Đúng nhưng thiếu. Akbak có nghĩa là” vĩ đại hơn.” Nhấn mạnh chữ “hơn.” Cho nên dịch chính xác là “Allah Vĩ Đại Hơn.”
Nghĩa là Allah và Hồi Giáo vĩ đại hơn tất cả các Chúa và tôn giáo khác. Hồi Giáo là thượng đặng. Hồi Giáo sẽ chinh phục thế giới và nhân loại. Hòa Bình sẽ xảy ra khi tất cả khuất phục dưới Allah. Vì Allah Akbak, Allah Vĩ Đại Hơn.
Allah Akbak.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa