Lương tối thiểu lại hại người trẻ như thế nào?

Những người với những kỹ năng công việc và trách nhiệm khác nhau được trả lương với số tiền khác nhau. Điều đó không ngạc nhiên đối với bất cứ ai. Không ai nghĩ là lạ để Tổng Thống Mỹ kiếm được nhiều hơn tất cả chủ tịch của hội đồng trường học địa phương của bạn, suy cho cùng. Nhưng đó là một điều thường xuyên bị lãng quên trong cuộc tranh luận về những người mà đang nhận mức lương tối thiểu.
Giờ ví dụ rằng bạn sở hữu một căn nhà với một bãi cỏ lớn và có một số thanh thiếu niên trong khu phố quan tâm đến việc cắt bãi cỏ đó. Bạn có thể chọn một trong những người sẽ tính phí cắt cỏ thấp nhất hoặc chọn Ned … vâng, bởi vì anh là người hỏi đầu tiên. Bởi vì các kỹ năng cần thiết để cắt cỏ khá là cơ bản, bạn tự tin rằng công việc sẽ được hoàn tất để làm bạn hài lòng.
Bây giờ giả sử chính phủ thông qua luật cho rằng bây giờ bạn cần phải trả ít nhất 40% hơn mức dự định của bạn. Bây giờ bạn làm gì? Bạn có thể sẽ quyết định bắt đầu tự cắt cỏ hoặc bạn có thể sẽ trở nên khó tính hơn trong việc ai được giao công việc.
Bạn có thể sẽ chuyển nó cho cái người mà làm việc mà quan tâm đến chi tiết nhất, vốn không phải là điểm mạnh của Ned. Cho nên bây giờ Ned thất nghiệp. Vâng, điều tương tự xảy ra khi chính phủ
tăng mức lương tối thiểu.
Về mặt kế toán, mức lương tối thiểu cao hơn nghĩa là nhân viên sẽ trở nên tốn kém hơn. Khi điều này xảy ra, chủ doanh nghiệp thường sa thải công nhân đơn giản vì họ không thể gánh nổi các chi phí bị gia tăng, và từ góc nhìn kinh doanh thì điều tốt nhất là duy trì những nhân viên tài giỏi nhất giống như kịch bản cắt cỏ của chúng ta.
Thật không may, đó chính là những người lao động có tay nghề thấp – những người có thể cần tăng lương nhiều nhất – những người đang mất việc và thường là những người chịu tổn hại bởi những hệ lụy vô tình.
[Donate Paypal donatekubua@gmai.com][Cafe Ku Búa theo Prager U, How minimum wage hurt young people]