Dân ngu và ngu dân

Hiện tại dân Việt Nam hầu hết rất ngu theo đúng nghĩa đen và trắng. Đa số ngu không thể tả được, trừ những trường hợp thiểu số cá biệt. Khốn nạn một điều là đa số người dân không hề biết mình ngu vì đã bị làm ngu. Họ cũng không ý thức được nhiệm vụ phải tự lực học hỏi khám phá thông tin để bớt ngu. Nên nếu ai nói họ ngu vì chủ động cũng không ai, ngu mà xứng đáng bị ngu cũng không sai.
Nhưng dựa theo quy luật 20/80 thì trong xã hội luôn có những người sẵn lòng giúp người khác bớt ngu. Họ giúp bằng cách truyền đạt thông tin, giải ảo những ngộ nhận và giới thiệu những ý tưởng mới. Hiện tại họ bỏ nhiều công sức nhưng nhận lại rất ít. Tác động của họ cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến dư luận.

Nhưng trớ trêu thay, thay vì chính phủ ủng hộ họ hoặc ít nhất đừng can thiệp và cản trở thì họ luôn tìm cách phá rối và cực đoan nhất là bỏ tù những người muốn dân bớt ngu. Cái này là cố tình tiêu diệt những người muốn dân bớt ngu để giữ cho người dân ngủ yên trong trạng thái ngu dốt. Nghĩa là cố tình làm ngu dân.
Bạn có thể chửi dân Việt Nam ngu, điều đó hoàn toàn đúng. Bạn thậm chí có thể chửi họ xứng đáng bị ngu vì không tự lực tìm hiểu, cũng đúng luôn. Nhưng cái người bạn nên chửi, cái người xứng đáng để bạn chửi là thành phần cố tình phá hoại nỗ lực của những người muốn dân bớt ngu. Cái vấn đề bạn nên tập trung là nỗ lực kìm nén kiến thức của người dân. Cái điều bạn nên nói là nỗ lực làm ngu dân, giữ cho dân mãi ngu và tiêu diệt bất cứ ai muốn dân bớt ngu.
Bạn có quyền đổ lỗi và chửi dân ngu nếu bạn loại đi yếu tố chính phủ, là sự kìm nén kiến thức và tiêu diệt nỗ lực làm dân bớt ngu. Dân Việt Nam ngu thì hãy để cho những người có tâm làm dân bớt ngu. Đừng cản trở hay phá hoại.
Lúc đó bạn mới có quyền chửi dân ngu. Đồng ý không nè? — Ku Búa @ Cafe Ku Búa