Người Hồi Giáo có thể trở thành một người Mỹ tốt không?

Vì sao Mỹ không nên nhận người tỵ nạn Hồi Giáo. Vì sao? Vì một người Hồi Giáo không thể nào trung thành với nước Mỹ hay bất cứ quốc gia nào. Anh ta chỉ có Allah và Allah, tất cả những thứ khác đều xếp sau Allah. Cho nên làm sao có thể so sánh người tỵ nạn Hồi Giáo với người tỵ nạn Việt Nam được?

Câu hỏi này được hỏi bởi một người bạn của tôi đang làm việc ở Saudi Arabia gần 20 năm. Sau đây là câu trả lời của anh ta.
Xét theo thần học (tôn giáo) – không, bởi vì Allah không công nhận bất cứ một tôn giáo nào khác trừ Hồi Giáo (Quran 2:2556).
Xét theo sách kinh – không, bởi vì lòng trung thành của anh ta thuộc về Hồi Giáo và kinh thánh Koran.
Xét theo địa lý – không, bởi vì lòng trung thành của anh ta thuộc về Mecca, nơi anh ta hướng tới để cầu nguyện năm lần mỗi ngày.
Xét theo mặt xã hội – không, bởi vì lòng trung thành của anh ta thuộc về Hồi Giáo, nó không cho phép anh ta kết bạn với người Thiên Chúa hay Do Thái.
Xét theo chính trị – không, bởi vì anh ta nghe lời các mullah (giáo sĩ tinh thần Hồi Giáo), những người dạy phải tiêu diệt Israel và Mỹ, con Satan.
Xét theo việc nhà – không, bởi vì anh ta được ra lệnh là phải cưới bốn vợ và có quyền đánh người vợ nếu cô ta không tuân lời (Quran 4:34).
Xét theo tri thức – không, bởi vì anh ta không thể chấp nhận Hiến Pháp Mỹ bởi vì nó dựa trên những giá trị của Kinh Thánh Thiên Chúa và anh ta tin rằng cuốn sách đó tham nhũng.
Xét theo triết học – không, bởi vì Hồi Giáo, Muhammad và kinh Quran không cho phép tự do tôn giáo và ngôn luận. Dân chủ và Hồi Giáo không thể nào tồn tại cùng nhau. Tất cả các chính phủ Hồi Giáo là độc tài hoặc chuyên quyền.
Xét theo tinh thần – không, bởi vì khi tuyên thề ‘một quốc gia dưới Thiên Chúa’ chúng ta nói đến Thượng Đế Thiên Chúa chứ không phải Allah.
Vì vậy, sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, chúng ta nên tự hỏi rằng triết lý và giá trị Hồi Giáo có nghịch với giá trị của Mỹ không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Theo “Can a Muslim be a good American?