Tụi phản động làm việc ngu như bò

Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Ít ra họ dám lên tiếng. Một người lên tiếng còn hơn 1000 người im lặng.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: ABC đã kiểm duyệt báo chí truyền thông, chỉ có mạng xã hội, chủ yếu Facebook là nền tảng cuối cùng để lên tiếng.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Phong trào hay tổ chức nào vừa mới mạnh đã bị dập tắt, có ai muốn vậy đâu.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: đây là một nước CA trị chứ đâu phải dân chủ như Tây đâu mà đỏi hỏi như bạn được.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Đa số phản động là người nghèo, họ còn phải lo cơm áo gạo tiền. Họ gần như đã mất hết cách kiếm sống. Bạn có bao giờ hiểu họ chưa?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Dù bạn thích hay không thì nếu không có họ thì lấy ai thúc đẩy sự thay đổi?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Nếu bạn không hài lòng thì góp ý coi. Họ nên làm gì tốt hơn?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Sao anh không phụ họ hay làm gì đó? Phải làm mới biết thực tế chứ, chứ ngồi chửi ai mà làm không được?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Vậy trước đây không có đám bò đó thì xã hội có khá hơn không? Không hề, nó còn tệ hơn.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Hiện tại ngu hơn so với 10 năm trước đây hay khôn hơn?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Ngu vậy sao họ ngày càng phát triển?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Giữa đám bò phản động và bò đỏ thì ai ngu hơn? Bạn chọn bò nào?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Ngu bằng cái đám họ đang chống không?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Sao bạn không chửi đám kia ngu mà chửi họ ngu?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Nhờ đám bò ngu đó mà Formasa nhận lỗi, vậy có ngu không?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Nhờ đám bò ngu đó mà càng ngày nhiều người thức tỉnh hơn. Vậy có ngu không?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Tôi đồng ý. Họ kém nhiều thứ nhưng vẫn khôn và tốt hơn nhiều người.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Thế bạn muốn đám bò đó làm gì nữa?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Tất cả phong trào đều cần người tiên phong, không có gì xảy ra ngẫu nhiên hay tự nhiên cả. Nếu không có những con bò đó tiên phong thì bây giờ chẳng có gì.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Tôi ủng hộ một người nói 1 làm 1 còn hơn một người nói 100 mà chẳng làm gì.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Trước đây lên tiếng phản đối là bị bỏ tù ngày, bây giờ đỡ hơn rất nhiều. Theo bạn, điều đó có phải tự nhiên mà có?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Dân đã bị tẩy não quá lâu và quá mạnh, giờ khá hơn rất nhiều. Theo bạn, đó có phải là tự nhiên?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Tôi đồng ý là phải có Mỹ và Châu Âu hỗ trợ. Nhưng nếu người trong nước không ai lên tiếng thì làm gì có tiếng nói để họ lắng nghe?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Tôi đồng ý là tầng lớp trung lưu trở lên mới tạo ra giá trị. Nhưng sao họ lại im lặng? Nếu họ có thể làm gì thì sao họ không làm. Họ có thể hỗ trợ và phụ. Nhưng không, họ chỉ im lặng. Bạn thấy vậy có bất công không?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Ít ra mấy con bò đó không hại dân hay bán nước.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Mấy con bò ngu đó can đản hơn quá trời người rồi, trong đó có bạn và tôi.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Bạn góp ý xem nào, chúng ta phải làm gì?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Sao chửi hoài vậy, nói gì làm gì đi chứ. Ít ra lên tiếng đi chứ, cho dù là trong hay ngoài đời.
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: Ủa sao im re rồi?
Heo: “Tụi phản động làm việc ngu như bò.”
Búa: thôi dẹp mày đi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa