5 cách Trump sẽ bắt Mexico chi trả cho Bức Tường Biên Giới

Trump vừa ký sắc lệnh để giới hạn nhập cư Hồi Giáo từ 7 quốc Hồi Giáo. Không những vậy ông ta đã ký sắc lệnh để bắt đầu xây dựng Bức Tường Biên Giới như đã hứa và Mexico sẽ chi trả kinh phí cho bức tường này. Đây là một điều mà truyền thông đã cố tình chế nhạo, kể cả Mexico, kiểu như “Trump thật ngốc, làm sao có thể ép Mexico chi trả được.”
Hình như họ cố tình không hiểu vấn đề. Chi trả ở đây không đồng nghĩa vơi việc móc tiền trong túi rồi trả trực tiếp. Để giải thích cho dễ hiểu. Lấy thuế VAT. Chính phủ đánh thuế lên hàng hóa, bạn trả thuế khi mua hàng hóa một cách vô tình không hay biết. Bạn vừa mới chi trả cho ngân sách chính phủ đó, nhưng thay vì móc tiền đưa trực tiếp vào kho bạc thì bạn chi trả gián tiếp khi mua hàng. Trong trường hợp của Trump và bức tường biên giới cũng vậy. Mexico sẽ chi trả gián tiếp bằng cách đó. Tuy có vài cách khác như sau nhưng cách gián tiếp là khả thi nhất:

 1. Đánh thuế VAT lên hàng hóa từ Mexico. – Khả thi: có thể.
 2. Đánh thuế giao dịch ngoại tệ và kiều tối từ Mỹ đến Mexico.  – Khả thi: có thể.
 3. Bắt chính phủ Mexico chi trả trực tiếp toàn phần. – Khả thi: khó.
 4. Bắt chính phủ Mexico chi trả bán phần. Vì biên giới bảo vệ cả 2 nước nên 2 nước phải hỗ trợ kinh phí chứ không phải Mỹ làm một mình. – Khả thi: rất có thể.
 5. Đánh và tăng thuế visa vào Mỹ lên người Mexico. – Khả thi: khả thi nhất.

Sau đây tôi xin phân tích cái cách số 5. Đây là cách khả thi nhất mà Trump sẽ làm để bắt Mexico chi trả cho kinh phí xây dựng bức tường biên giới trực tiếp và gián tiếp.

 • Hiện tại giá visa cho mỗi lần 1 người là $160.
 • Hàng năm nước Mỹ tiếp đón tầm 14.5 triệu ghi 14 đi cho dễ tính.
 • Giờ bức tường theo dự kiến sẽ tốn tầm $8-15 tỷ USD. Giờ bỏ tiền xây trước rồi tăng giá visa đối với người Mexico.
 • Giờ tăng giá visa $30/người/lần. $30 nhân cho 14 triệu là $420 triệu mỗi năm.
 • $420 triệu mỗi năm nhân cho 20 năm là $8.4 tỷ.
 • Vậy là người Mexico mỗi lần xin visa vô Mỹ là chi trả cho bức tường rồi.

Đó chỉ là doanh thu từ phí visa thôi nhé, còn nhiều nguồn nữa. Cho nên lần sau bạn nghe ai nói “Trump ngu, Mexico làm gì trả cho bức tường” thì hãy trả lời họ như ở trên.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa