Trump, nước Mỹ và sự trở lại của Thiên Chúa

Chiến thắng của Donald Trump không chỉ là một chiến thắng cho những người Mỹ thầm lặng, những lý tưởng và giá trị tạo dựng nên nước Mỹ mà còn là một chiến thắng cho Thiên Chúa. Trong 8 năm qua, Barack Obama đã chôn vùi những giá trị linh thiêng của Chúa và biến nước Mỹ thành một đất nước vô thần. Không chỉ vô thần mà còn thiên vị Hồi Giáo.
Nói vậy thì nhiều bạn sẽ nói tôi thiển cận hay cuồng đạo. Nhưng tôi xin nhấn mạnh, tôi không hề. Tôi xin giải thích vì sao Mỹ và Thiên Chúa là 2 thứ không thể tách rời được.

  1. Nước Mỹ được thành lập dựa trên khái niệm và lý tưởng rằng “tự do không đến từ vua hay chính phủ mà đến từ Chúa. Và chỉ có Chúa mới có quyền lấy đi những quyền lợi bất khả xâm phạm.” Nếu không có Chúa, hoặc không có khái niệm về tạo hóa thì sẽ không có khái niệm này. Chính Thomas Jefferson cũng đã nhấn mạnh trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập rằng “Tạo Hóa cho họ (người dân) những quyền không ai có thể xâm phạm được.”
  2. Chính giá trị Thiên Chúa-Do Thái rằng tất cả con người đều sinh ra bình đẳng trong mắt của Chúa đã thúc đẩy Lincoln chiến đấu để đem lại tự do cho người nô lệ da đen. Chế đô nô lệ không sinh ra ở Mỹ nhưng Mỹ đã là nước đầu tiên xóa bỏ bó. Tại sao không phải là một nước Hồi Giáo Ấn Độ Giáo? Tại sao lại là một nước Thiên Chúa? Nếu bạn còn hoài nghi thì hãy đọc bài Diễn Văn Gettyburg.
  3. Chính giá trị bênh vực lẽ phải của Thiên Chúa đã thúc đẩy Mỹ vào 2 cuộc thế chiến để giải phóng Châu Âu và Á, đi vào Hàn Quốc và Việt Nam để bảo vệ 2 dân tộc nhỏ bé khỏi cộng sản, đi vào Iraq và Trung Đông để bảo vệ nhân loại khỏi chủ nghĩa Hồi Giáo.

Bạn không nhất thiết phải là một người của Thiên Chúa để hiểu và thừa nhận điều này. Tác giả bài viết này là một người vô thần. Nếu không có Chúa, thì sẽ không có Mỹ, sẽ không có khái niệm tự do, khái niệm công bằng hay khái niệm lẽ phải. Tôi xin mượn câu của Reagan, “Nếu chúng ta quên rằng chúng ta là một quốc gia của Chúa, chúng ta sẽ thành một quốc gia suy tàn.”
Sau 8 năm vô thần, Thiên Chúa đã trở lại Nhà Trắng.
Ku Búa @ Café Ku Búa