Những sự khác biệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa

Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là 2 đảng chính trị lớn nhất ở Mỹ và có thể là thế giới. Vậy họ khác nhau thế nào? Giá trị và lập trường của họ là gì? Như Barack Obama khác với Donald trump ra sao?
 
Quan niệm về nguồn gốc của nhân quyền
Đảng Dân Chủ: chính phủ.
Đảng Cộng Hòa: Tạo Hóa (Chúa).
 
Quan niệm về Bản tính con người
Đảng Dân Chủ: về cơ bản thì tốt, vì vậy xã hội là nguyên nhân vì sao lại có lòng ác.
Đảng Cộng Hòa: về cơ bản thì xấu, vì vậy mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm cho những cái ác của mình.
 
Quan niệm về mục đích của nền kinh tế
Đảng Dân Chủ: đạt được sự công bằng.
Đảng Cộng Hòa: đạt được sự thịnh vượng.
 
Quan niệm về vai trò của chính phủ
Đảng Dân Chủ: gia tăng và bảo vệ sự công bằng.
Đảng Cộng Hòa: gia tăng và bảo vệ tự do.
 
Quan niệm về chính phủ
Đảng Dân Chủ: càng lớn càng tốt.
Đảng Cộng Hòa: càng nhỏ càng tốt.
 
Quan niệm về định nghĩa của gia đình
Đảng Dân Chủ: bất cứ ai yêu nhau.
Đảng Cộng Hòa: một người cha, một người mẹ và các con cái.
 
Quan niệm về nền tảng đạo đức xã hội
Đảng Dân Chủ: chủng tộc, giới tính và giai cấp.
Đảng Cộng Hòa: tự do, Tin Vào Thiên Chúa và “e pluribus unum” (Nhiều, nhưng là một).
 
Quan niệm về lòng tốt và xấu
Đảng Dân Chủ: mỗi người có định nghĩa khác nhau.
Đảng Cộng Hòa: có định nghĩa rõ ràng theo xã hội.
 
Quan niệm về sự chia rẽ của con người
Đảng Dân Chủ: giàu và nghèo, mạnh và yếu.
Đảng Cộng Hòa:  tốt và không tốt.
 
Quan niệm về công dân Mỹ
Đảng Dân Chủ: công dân của thế giới.
Đảng Cộng Hòa: công dân Mỹ.
 
Quan niệm về cách để làm một xã hội tốt đẹp
Đảng Dân Chủ: hủy bỏ sự bất công bằng.
Đảng Cộng Hòa: phát triển bản tính đạo đức của mỗi người dân.
 
Quan niệm về nước Mỹ
Đảng Dân Chủ: về bản chất thì thiếu đạo đức, thấp kém so với những quốc gia Châu Âu.
Đảng Cộng Hòa: là thể lực đạo đức vĩ đại nhất trong tất cả các quốc gia trên thế giới.
 
Quan niệm về giới tính
Đảng Dân Chủ: tùy vào cá nhân quyết định giới tính của mình.
Đảng Cộng Hòa: nam và nữ.
 
Quan niệm về bản năng quan trọng nhất để nuôi con
Đảng Dân Chủ: sự tự tin.
Đảng Cộng Hòa: sự tự chủ.
 
Quan niệm về quyền lợi của thai nhi trong bụng mẹ
Đảng Dân Chủ: quyết định bởi người mẹ.
Đảng Cộng Hòa: quyết định bởi xã hội, nó là con người nên phải được bảo vệ, dựa theo những giá trị Thiên Chúa – Do Thái.
 
Quan niệm về nguồn gốc của tội phạm
Đảng Dân Chủ: nghèo đói, kỳ thị chủng tộc và những sai lầm của xã hội.
Đảng Cộng Hòa: lương tâm của bản thân.
 
Quan niệm về vai trò của Chúa và tôn giáo trong xã hội Mỹ
Đảng Dân Chủ: một chính phủ và xã hội thế tục.
Đảng Cộng Hòa: một chính phủ thế tục và một xã hội tính ngưỡng (dựa theo Thiên Chúa – Do Thái).
 
Quan niệm về khái niệm “sự phi thường của nước Mỹ”
Đảng Dân Chủ: một lý tưởng nhảm nhí.
Đảng Cộng Hòa: một thực tế đã được chứng minh quá rõ.
 
Quan niệm về mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới
Đảng Dân Chủ: thảm họa môi trường, biến đổi khí hậu.
Đảng Cộng Hòa: độc tài, ma quái, trước đây là chủ nghĩa cộng sản và CNXH, bây giờ là chủ nghĩa Hồi Giáo.
 
Quan niệm về lý tưởng quốc tế
Đảng Dân Chủ: một thế giới được cai trị bởi Liên Hiệp Quốc, và không có một quốc gia nào làm lãnh đạo.
Đảng Cộng Hòa: một thế giới là nước Mỹ là lãnh đạo và cảnh sát thế giới, không nước nào được qua mặt.
 
Quan niệm về lý do vì sao không có hòa bình ở Trung Đông
Đảng Dân Chủ: các khu xây dựng chỗ ở của người Palestine ở Bờ Tây.
Đảng Cộng Hòa: người Palestine, người Arab, người Hồi Giáo, Hồi Giáo và việc họ bác bỏ quyền lợi của Israel để tồn tại.
 
Quan niệm về mục đích của nghệ thuật
Đảng Dân Chủ: để thách thức hiện tại.
Đảng Cộng Hòa: sản xuất ra những tác phẩm tiêu biểu để nâng cao giá trị cá nhân và xã hội.
 
Quan niệm về súng đạn
Đảng Dân Chủ: lý tưởng nhất là nên xóa bỏ và cấm nó, chỉ cảnh sát và quân đội mới có quyền sở hữu súng. Người dân thì tuyệt dối không được.
Đảng Cộng Hòa: nên được sử hữu bởi những người dân tuân thủ pháp luật. Đây là điều cần thiết để kìm chế sự độc tài của chính phủ và bảo vệ tự do.
 
Quan niệm về chủng tộc
Đảng Dân Chủ: về bản chất thì vô cùng quan trọng.
Đảng Cộng Hòa: về bản chất thì không quan trọng lắm.
 
Quan niệm về chính sách đa dạng hóa chủng tộc, sắc tộc và giới tính ở đại học
Đảng Dân Chủ: rất quan trọng, cần phải có sự đa dạng về chủng tộc và sắc tộc.
Đảng Cộng Hòa: không quan trọng lắm, ai có tài và năng lực thì vào thôi, không quan tâm đến chủng tộc của họ là gì. Cần sự đa dạng trong ý kiếm và lý tưởng chứ không phải chủng tộc.
 
Quan niệm về vấn đề chính của người da đen Mỹ
Đảng Dân Chủ: người da đen bị người da trắng kỳ thị và phân biệt nên nghèo đói.
Đảng Cộng Hòa: sự khác biệt về văn hóa, chương trình an sinh xã hội, thiếu chuẩn mực đạo đức và sự thiếu văn của người cha trong gia đình.
 
Quan niệm về nhà viết kịch vĩ đại nhất
Đảng Dân Chủ: không có nhà viết kịch nào vĩ đại nhất cả.
Đảng Cộng Hòa: còn ai ngoài Shakespeare?
 
Quan niệm về chiến tranh
Đảng Dân Chủ: không phải là giải pháp, phải đàm phán trong ôn hòa.
Đảng Cộng Hòa: đôi lúc đó là giải pháp tốt và duy nhất, hòa bình thông qua sức mạnh, vì địch chỉ sợ sức mạnh chứ không sự lời nói.
 
Quan niệm về thù hận
Đảng Dân Chủ: sai, trừ khi để dìm hàng những nhà cánh hữu và Đảng Cộng Hòa.
Đảng Cộng Hòa: sai, trừ khi dùng để tiêu diệt ma quái và độc tài.
 
Quan niệm về các nền văn hóa
Đảng Dân Chủ: tất cả nền văn hóa đề tương đối và công bằng.
Đảng Cộng Hòa: tất cả văn hóa đều không tương đối và công bằng, vài văn hóa cao thượng và vĩ đại hơn. Nền văn hóa Thiên Chúa – Do Thái là nền văn hóa vĩ đạo nhất lịch sử nhân loại.
 
Quan niệm về các nhà sáng lập Mỹ
Đảng Dân Chủ: họ là những ông da trắng giàu có sở hữu nô lệ, những nhà đầy tham vọng và đạo đức giả.
Đảng Cộng Hòa: những người đàn ông vĩ đại nhất lịch sử nhân loại vì đã sản sinh ra một quốc gia công bằng và lý tưởng nhất.
 
Quan niệm về mục đích của các thẩm phán
Đảng Dân Chủ: theo đuổi công lý xã hội, thiên vị khi cần thiết.
Đảng Cộng Hòa: theo đuổi công lý, ai cũng như ai trong mắt công lý, không phân biệt.
 
Quan niệm về biên giới quốc gia
Đảng Dân Chủ: một khái niệm lỗi thời, bây giờ là thế giới phẳng nên biên giới là không cần thiết, cần phải mở cửa biên giới.
Đảng Cộng Hòa: là một điều tất yếu để định nghĩa và bảo vệ một quốc gia, biên giới là một thứ bất khả xâm phạm.
 
Quan niệm về người nhập cư bất hợp pháp
Đảng Dân Chủ: tất cả mọi người đều được đón mời, không có ai là bất hợp pháp cả.
Đảng Cộng Hòa: họ là những người bất hợp pháp và không tôn trọng luật pháp quốc gia.
 
Quan niệm về thiên nhiên
Đảng Dân Chủ: vô giá trị và nhân loại không được làm tổn hại nó.
Đảng Cộng Hòa: được thiết kế cho con người và con người có quyền sử dụng và điều chỉnh nó để phát triển.
 
Ku Búa @ Café Ku Búa
Theo Dennis Prager, A guide to basic differences between left and right.