Ai quan trọng hơn: thằng chủ hay thằng làm công?

Hồi nãy sau khi chạy chuyến xe ôm cuối cùng tôi đói bụng quá nên tấp vô cái quán chè vỉa hè để ăn. Quán khá đông. Vừa ăn tôi vừa để ý, quán có tầm 4-5 đứa phục vụ còn thằng chủ bụng bự thì ngồi một chỗ đếm tiền.
Khi các bạn nhìn vào cảnh này các bạn nghĩ gì? Thằng chủ bóc lột thằng nhân viên. Thằng chủ chẳng làm gì cả, nó chỉ ngồi đếm tiền còn tụi nhân viên làm chết bà ra. Quá bất công. Người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo.
Khoan đã. Để tôi giải thích vai trò của thằng chủ. Thằng chủ là:

  • Người bỏ tiền ra đầu tư, không có nó thì không có tiệm chè đó.
  • Nó là người trả tiền lương cho nhân viên.
  • Nó chấp nhận rủi ro để kinh doanh còn nhân viên thì không.
  • Nó là người chịu vai trò sáng tạo trong nền kinh tế còn tụi nhân viên thì không.

Đó. Tuy nó chỉ ngồi đếm tiền nhưng sau khi quán đóng nó phải lo đủ thứ. Nó phải lo đút lót tụi công an phường và quản lý đô thị. Nó phả trả lương, phải cân nhắc. Nó phải đi mua nguyên liệu chế biến để đảm bảo lời lỗ. Nó là bộ não của tiệm chè còn nhân viên thì đóng vai trò cố định. Thằng chủ bụng bự đáng ghét kia là người vận hành, nó tận dụng và chất xám để tạo ra giá trị và sảm phẩm. Còn nhân viên là người hỗ trợ.
Không có thẳng chủ mập đáng ghét kia thì sẽ không có tụi nhân viên, không có quán, không có việc làm. Nên lần sau các bạn hãy bớt soi mói và phân chia giai cấp đi. Đầu tư là hành động tạo ra giá trị trong nền kinh tế còn lao động thì không. Giờ bạn còn nghĩ xấu về thằng chủ không?
Hơn nữa. 90% các doanh nghiệp nhỏ sẽ phá sản và giản tán trong vòng 1 năm. Khi điều đó xảy ra thì ai chịu rủi ro và gánh nặng nhất? Đó là thằng chủ. Còn tụi nhân viên thì được trả tiền đàng hoàng đầy đủ.
Giờ tôi hỏi lại các bạn: “thằng chủ với thằng làm công, ai quan trọng hơn?”
Ku Búa @ Café Ku Búa