Obama nói chuyện với Trump về thuế

Obama và Trump gặp nhau ở một khách sạn. Sau vài ly cocktail thì Obama muốn phản bác Trump, và Trump cũng vậy.
 
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Nhưng người giàu đã đóng nhiều hơn rất nhiều. Top 1% chiếm tầm 40% số tiền thuế đóng.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “50% dân số không hề góp 1 xu nào vào ngân sách hết.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Người giàu đã đóng nhiều hơn về phần trăm cũng như số tiền.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Họ làm hơn thì họ có nhiều tiền hơn chứ.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Họ mạo hiểm làm ăn chứ có ăn cắp đâu.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Nhiều là bao nhiêu? 99%?”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Ông hiện tại cũng đâu đóng đúng tỷ lệ ông hứa đâu.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Đánh thuế cao quá người giàu sẽ giấu hoặc đi nơi khác.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Ông biết luật đường cong Laffer không? Mức thuê tăng không đồng nghĩa với việc sẽ thu nhiều hơn.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Muốn thu nhiều hơn phải giảm thuế để thu hút đầu tư và kinh doanh.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Trong kinh thánh dạy mỗi người nên đóng phần trăm như nhau cho công bằng.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Ai cũng nên góp phần, chứ ai cũng muốn ăn bám vào một số người thì sao công bằng được.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Sao ông không tự nguyện nộp nhiều thuế hơn mà kêu người khác?”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Vậy ông tự nguyên góp thêm đi.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Tôi đóng thuế doanh nghiệp, tiểu bang, liên bang, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập rồi. Ông muốn thuế gì nữa?”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Chính phủ không thể nào tiêu tiền của dân tốt hơn người dân được.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Ai là giàu? Ai là nghèo? Theo tôi ai cũng công bằng.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Một nền dân chủ sẽ chết khi một nhóm người ăn bám vào nhóm khác.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Đây là trò mị dân để kiếm phiếu của ông sao?”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Giới trung lưu không có ngu như ông nghĩ đâu.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Ông nói vậy nhưng thực chất bạn bè siêu giàu của ông thì đóng càng ít. Chiêu này cũ rồi.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Người giàu ngày càng đóng nhiều hơn rồi đó.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Hiện tại tôi làm ra 10 ổ thì ông đã lấy 5 ổ rồi còn gì. Vậy chưa đủ sao?”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Trong nhiệm kỳ của ông, người nghèo ngày càng nhiều đấy.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Đóng nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu thì đóng làm gì.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Muốn xóa đói giảm nghèo thì hãy bớt GATO với người tạo công ăn việc làm đi.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Tôi là ra và tôi xứng đáng với tiền tôi kiếm được.”
Obama: “Người giàu phải đóng nhiều thuế hơn.”
Trump: “Chiêu này chán bỏ bà ra. Thôi tôi nhậm chức đây. Ông cứ tiếp tục mị dân đi nhé.”
Ku Búa @ Café Ku Búa