Vì sao văn hóa Thiên Chúa-Do Thái cao thượng hơn tất cả nền văn hóa còn lại

Một trong những khái niệm chết người trong xã hội hiện tại ở Phương Tây là “thuyết văn hóa tương đối.” Nghĩa là tất cả nền văn hóa đều công bằng và tốt đẹp như nhau. Nhưng rất tiếc, thực tế hoàn toàn trái ngược. Tất cả nền văn hóa đều KHÔNG bình đẳng, không tốt đẹp và không tương đồng. Sau đây là lý do vì sao.
Mỗi nền văn hóa đều có giá trị riêng. Và không phải giá trị nào cũng như nhau. Đại đa số nền văn hóa nhỏ lẻ trên thế giới rất lạc hậu, cổ thủ, ác độc và bất công. Ví dụ, văn hóa Hồi Giáo cho rằng phụ nữ chỉ có giá trị bằng phân nửa đàn ông, Phương Tây thì cho rằng nam và nữ đều bình đẳng. Vậy 2 nền văn hóa đó tương đối ở chỗ nào?
Văn hóa bộ lạc cho rằng phụ nữ là tài sản thuộc quyền sở hữu của đàn ông, còn văn hóa Tây Phương cho rằng phụ nữ thuộc về chính họ hoặc về Chúa. Bình đẳng ở đâu? Còn văn hóa Khổng Giáo nhấn mạnh sự trung thành với người cai trị, vậy làm sao so sánh được?
Tất cả nền văn hóa đều KHÔNG TƯƠNG ĐỐI. Hiện tại nền văn hóa đem lại sự công bằng và phát triển nhất cho nhân loại là nền văn hóa Thiên Chúa-Do Thái dựa trên cuốn Torah và Kinh Thánh. Tất cả những giá trị hiện tại mà chúng ta đang thừa hưởng đề đến từ Thiên Chúa và Do Thái.
Sau đây là 5 lý do vì sao tôi nói như vậy:

  1. Văn hóa Thiên Chúa-Do Thái tôn trọng phụ nữ, hầu hết các nền văn hóa khác thì không.
  2. Văn hóa Thiên Chúa-Do Thái cho rằng con người thuộc về Chúa, các nền văn hóa khác cho rằng con người thuộc về vua.
  3. Văn hóa Thiên Chúa-Do Thái đề cao tự do, các nền văn hóa khác đề cao lòng trung thành.
  4. Văn hóa Thiên Chúa-Do Thái đề cao lòng khoan dung, các nền văn hóa khác đề cao sự độc tôn.
  5. Văn hóa Thiên Chúa-Do Thái đề cao sự bình đẳng trong mỗi con người, tất cả nền văn hóa khác chia con người theo cấp bậc.

Đó là vì sao các nước có văn hóa Thiên Chúa-Do Thái đều tự do và giàu có hơn và kéo theo những quốc gia khác. Sự khác biệt được chứng minh ở Hong Kong so với Trung Quốc, Úc sau và trước khi được Anh đô hộ, Mỹ rồi Canada và Singapore.
Chính khái niệm con người thuộc về Chúa, tự do và bình đẳng đã cho ra đời Đại Hiến Chương, rồi sau này là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ. Đó là tại sao Tổng Thống Mỹ khi nhậm chức lại đặt tay lên Kinh Thánh.
Phải thừa nhận rằng những giá trị Thiên Chúa-Do Thái (Công Giáo cũng như Tin Lành) là nền tảng cho sự phát triển của nhân loại hiện tại. Nếu văn hóa Khổng Giáo, Hồi Giáo hay nền văn hóa bộ lạc nào khác thống trị thì nhân loại sẽ có một kết quả rất khác.Chúng ta hiện tại đang thấy sự xung đột văn hóa xảy ra ở Châu Âu nơi người Hồi Giáo muốn áp đặt những giá trị lạc hậu của họ. Kết quả là sự tồi tàn và bất công cho phụ nữ và những người khác.
Nếu Phương Tây muốn bảo vệ mình thì trước tiên phải khẳng định rằng văn hóa Thiên Chúa-Do Thái của họ cao thượng và vĩ đại nên các nền văn hóa khác. Lấy điều đó làm nền tảng chứ không phải đi theo chủ nghĩa đa văn hóa để rồi suy tàn theo số đông lạc hậu kia.
Và các nền văn hóa kia muốn phát triển thì phải tự xóa bỏ những giá trị lỗi thời của mình và bắt chước nền văn hóa Tây Phương. Chỉ khi họ làm vậy họ mới phát triển được.
Chỉ là ý kiến cá nhân. Độc giả có thể không đồng ý.
Ku Búa @ Café Ku Búa