10 loại người tôi ghét trên đường phố

 1. Tôi ghét thằng nào con nào chạy bạt mạng.
 2. Tôi ghét thằng nào con nào vừa chạy xe vừa nghe điện thoại.
 3. Tôi ghét thằng nào con nào quẹo không xi-nhan.
 4. Tôi ghét thằng nào con nào chờ đèn đỏ còn vài giây nó bóp còi.
 5. Tôi ghét thằng nào con nào tạt đầu xe hơi.
 6. Tôi ghét thằng nào con nào chạy chậm chậm như không biết mình đi đâu.
 7. Tôi ghét thằng nào con nào ngừng xe đột ngột không ra tín hiệu.
 8. Tôi ghét thằng nào con nào không nhường đường khi tôi đã xin đường.
 9. Tôi ghét thằng nào con nào ráng vượt đèn đỏ.
 10. Tôi ghét thằng nào con nào đậu xe không đúng chỗ.
 11. Tôi ghét thằng nào con nào cặp 2 cặp 3.
 12. Tôi ghét thằng nào con nào vừa chạy vừa hút thuốc.
 13. Tôi ghét thằng nào con nào chạy xe phun nước miếng.
 14. Tôi ghét thằng nào con nào chở đồ quá công kềnh.
 15. Tôi ghét thằng nào con nào không đội mũ bảo hiểm.
 16. Tôi ghét thằng nào con nào lội ngược chiều xe để qua đường.
 17. Tôi ghét thằng nào con nào bóp còi không lý do.
 18. Tôi ghét thằng nào con nào kêu tôi nhích qua bên trái để nó quẹo phải.
 19. Tôi ghét thằng nào con nào quẹo phải ở ngã 3 ngã tư mà không có bản cho phép.
 20. Tôi ghét thằng nào con nào ngừng xe ở trên cầu.

Ku Búa @ Café Ku Búa