Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?

Mỗi ngày có hơn 200 doanh nghiệp tuyên bố phá sản hoặc ngưng hoạt động. Vậy nguyên nhân là gì? Chẳng có gì khó hiểu cả. Chỉ cần hỏi và trả lời những câu sau đây là ra nguyên nhân thôi.
Doanh nhân mới khởi nghiệp, đi đăng ký công ty phải lót tiền cho cán bộ và quan chức. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp ngoài việc trả lương cho nhân viên phải trả thuế bảo hiểm và y tế, tổng cộng là 26% của lương. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp đang làm ăn thì thanh tra tới kiểm tra. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp đi khai thuế phải đưa phong bì cho cá bộ thuế để giải quyết hồ sơ. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ phải quen biết và phong bì công an khu vực. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp muốn xuất hàng đi nước ngoài thì phải lót tiền cho hải quan, làm cho giá thành sản phẩm tăng đáng kể nên khó cạnh tranh. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp muốn nhập máy móc dụng cụ vô nước phải lót cán bộ hải quan, điều này tăng chi phí vận hành lên đáng kể. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp muốn vay tiền ngân hàng, ngân hàng không cho vay, phải lót tiền cán bộ tín dụng. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp phải có đội ngũ nhân viên kiểm tra để tuân thủ theo quy định rườm rà không thống nhất. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp mỗi năm đến Tết phải phong bì ủy ban, công an, kiểm tra thị trường. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp muốn mua ngoại tệ để thanh toán hóa đơn quốc tế nhưng ngân hàng không cho, phải ra chợ đen mua. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp muốn lấy hợp đồng của cơ quan nhà nước phải phong bì đút lót. Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Doanh nghiệp Việt phá sản tại ai?
Ku Búa @ Café Ku Búa