13 hình vẽ về Sài Gòn từ Sai Gon Sau Vai

Ở Sài Gòn, mỗi lần tôi bước ra khỏi nhà, tôi chỉ thấy cái lưng của người dân trên chiếc xe máy.
5e719a46453885.5854ad580ed6a 8cd6e746453885.5854ad580d971 19d32c46453885.5854ad5811129 24e18746453885.585603e08bf61 115b1b46453885.5854ad5810ba3 210c4d46453885.5854ad580e737 372fcc46453885.5854ad580dfb8 425d4a46453885.5854ad5811c39 445b1b46453885.5854ad580f90f 840b3d46453885.5854ad5811631 b387e746453885.5854ad580fee9 bc5cf046453885.5854ad58105d7 bce0e646453885.5855e7ec877a8 c9e77e46453885.5854ad580f32f
Theo Behance.net