Cẩm Nang Về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế – 2.6 Thủ Phạm Thứ 4: Chính Sách Thuế “Thiên Vị Quyền Sở Hữu Nhà”

Chính phủ, tại liên bang, tiểu bang và địa phương, phát triển hàng trăm chương trình nhỏ với mong muốn có nhiều người mua nhà hơn, qua đó dẫn đến nhiều nhu cầu đầu tư nhà đất hơn. Các nhà phát triển liên tục mở rộng đất đai, đường sá mới, và ưu đãi thuế để xây nhà, thậm chí nếu – như điều này xảy ra ở các vùng ngoại ô xa xôi ngày nay – thì không ai thèm mua cả.
Chính sách thuế là ví dụ rõ ràng nhất. Chính phủ liên bang sẽ lấy đi khoảng 35% thu nhập của một người lao động ở mọi nơi (ngoài thuế an sinh xã hội và y tế) trừ khi anh ta tham gia vào một số hoạt động nhất định. Tham gia vào thị trường chứng khoán thông qua một quỹ hưu trí IRA hay 401(k) và bạn có thể bảo vệ một phần thu nhập khỏi bị thu thuế. Trả phí cho một công ty bảo hiểm sức khỏe thông qua công ty tuyển dụng lao động, và bạn có thể khấu trừ khoản tiền đó. Khoản miễn giảm lớn nhất cho hầu hết các gia đình là lãi suất thế chấp mua nhà. Những người thuê và người mua nhà trả một lần mà không thế chấp không được miễn chi phí nhà ở vào ngày tính thuế. Chính phủ giới thiệu một ưu đãi lớn để mua thay vì thuê mướn – và đi vay chủ yếu để mua.
Có vô số những sự tiếp tế nho nhỏ như thế này. Người mua nhà lần đầu tại Washington, D.C., chẳng hạn, nhận được khoản tín dụng thuế 5,000 đô. Đáng kể hơn là sự đối đãi đặc biệt dành cho một ngôi nhà như một khoản đầu tư. Nếu bạn lấy 500,000 đô mua cổ phiếu hoặc một công ty, và bán nó 10 năm sau với giá 1 triệu đô, bạn sẽ phải trả thuế lợi tức (15% vào năm 2008). Nhờ vào bộ luật năm 1997, nếu một cặp đôi mua một ngôi nhà 500,000 đô và bán lại lấy 1 triệu đô, họ không phải trả thuế lợi tức.
Chuyện này không gợi ý rằng bất kỳ một sự miễn giảm thuế nào trong số những điều này là không mong muốn, hay nên bị bãi bỏ; “sự miễn thuế” là một ốc đảo của tự do nên mở rộng, chứ không phải một kẽ hở để lấp kín. Thay vào đó, chúng nên được mở rộng tới nhiều loại giao dịch nhất có thể, để không đưa những kích thích giả tạo đến bất kỳ lĩnh vực nào trong nền kinh tế.