Cẩm Nang Về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế – 1.3 “Những Thay Đổi Bạn Có Thể Tin Tưởng”

Cái nhìn ban đầu về đội ngũ kinh tế của Barrack Obama xác nhận rằng mọi cuộc nói chuyện về “thay đổi” thực ra không có ý nghĩa gì – cứu trợ nhiều hơn, can thiệp của chính phủ hơn, giải quyết triệu chứng hơn là đi tìm nguyên nhân, và các nhà lãnh đạo của chúng ta tin rằng điều đó có thể phục hồi nền kinh tế. Cũng như sự mê tín, không có lý lẽ logic hay các bằng chứng lịch sử nào có vẻ đủ khả năng để hóa giải nó. Đặc biệt càng khó lật đổ, khi nó khéo léo che giấu cho việc tiêu xài nhiều hơn, điều mà chính phủ muốn thúc đẩy bằng mọi giá.
Tất cả những kẻ hoang tưởng vũ trụ này – Henry Paulson, Ben Bernanke, Barack Obama, chủ tịch quốc hội như Barney Frank và Chris Dodd – nên tốt nhất đừng làm gì cả. Chẳng có điều gì mà chính phủ hay quỹ dự trữ liên bang có thể làm để cải thiện tình hình, và một đống thứ họ làm là để kéo dài nó. Như tôi gợi ý trong quyển sách này, họ đã làm rồi.
Chúng ta không thể ngồi chờ tình hình sẽ cải thiện cho đến khi chúng ta hiểu vì sao mình lại ra nông nỗi này.
Không có lý thuyết nào cần thiết cả. Trong những trang này tôi cung cấp một cái nhìn toàn diện của nền kinh tế hiện tại và điều gì nên làm tiếp theo, và kêu gọi sự chú ý đến phần ý tưởng quan trọng đã bị bỏ đi quá lâu. Quan điểm thị trường tự do – đặc biệt là những ý tưởng của Ludwig von Mises và F. A. Hayek – bước sáng tỏ quan trọng về cuộc khủng hoảng mà ta đang đối mặt, một khủng khoảng thậm chí nhiều nhà kinh tế và phân tích tài chính cũng không hiểu hết và giải thích đầy đủ được bằng những lý thuyết thông thường. Các ý tưởng trong quyển sách này, hầu hết đều đã rất cũ. Chúng đơn giản là đã bị bỏ quên.