7 sự thật đau lòng về nền kinh tế Mỹ dưới tay Obama

7 sự thật đau lòng về nền kinh tế Mỹ dưới tay Obama
Gọi nền kinh tế dưới thời Obama là một thảm họa là một nhận xét quá nhẹ. Sau đây là 7 sự thật kinh tế mà cho thấy nỗi đau mà người Mỹ đang gánh chịu để tồn tại trong nền kinh tế của Barack Obama.
 

  1. Cứ 1 trong 5 người Mỹ hiện tại không đi làm. Thậm chí, tỷ lệ thất nghiệp của người đàn ông da đen hiện tại đang ở mức cao nhất kể từ khi chính phủ Mỹ bắt đầu thu thập thống kê về họ từ năm 1972. Chỉ 56.9 phần trăm đàn ông da đen trên 20 tuổi hiện tại đang đi làm. Dựa theo dân biểu Maxine Waters (Dân Chủ – California), một trong sáu người Mỹ da đen, đàn ông hoặc đàn bà, hiện tại đang thất nghiệp.
  2. Cứ 1 trong 7 người Mỹ hiện tại đang nhận tiền hỗ trợ tem phiếu lương thực.
  3. Vào năm 2006-2007, 90% sinh viên tốt nghiệp đại học tìm được việc làm. Dưới Obama, chỉ 56% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm.
  4. Hơn 1 trong 4 người sở hữu nhà đang nợ nhiều hơn giá trị căn nhà. Cuộc khủng hoảng kinh tế, vốn bắt đầu với chính sách của Đảng Dân Chủ, đã tiêu diệt hơn $7 nghìn tỷ giá trị tài sản của người Mỹ. Hơn 9.5 triệu căn nhà đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.
  5. Tổng Thống Obama đã gia tăng nợ công quốc gia trong 3 năm hơn tổng số nợ trong 8 năm của Bush. Trong chỉ 3 năm của mình, Obama đã tăng khoản nợ công lên $4.939 nghìn tỷ.
  6. 87,897,000 người Mỹ hiện tại không còn nằm trong lực lượng lao động vì họ đã ngưng tìm việc làm. Khi số lượng người ngưng tìm việc hoặc làm việc bán thời gian nhưng muốn làm việc toàn thời gian được tính chung, thì tỷ lệ thất nghiệp thực tế là 19.1%.
  7. Chính sách kinh tế của Obama, in tiền để làm tăng giá trị cổ phiếu và bất động sản, đã cướp đi giá trị tích lũy của gia đình Mỹ và chỉ đem lại lợi ích cho tầng lớp 1%, những người mà ông ta luôn chỉ trích. Thời đại của Obama là cuộc chuyển đổi tài sản vĩ đại nhất trong lịch sử cho tầng lớp 1%. Sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong những năm qua chỉ là sự phồn vinh giả tạo.

 
Barack Obama và Đảng Dân Chủ trong những năm qua đã tuyên truyền rằng họ vì người nghèo. Nhưng trong thực tế, họ đại diện cho tầng lớp siêu giàu, tuyên truyền rằng những người nghèo khác nghèo vì những người giàu khác để đem lại lợi ích cho riêng họ.
Ku Búa @ Café Ku Búa
Theo Breitbart và National Review