Vietlott lừa đảo?

Vietlott quái thai độc ác
1. Lừa đảo nhân dân!
Lâu lâu dựng lên người trúng giải đặc biệt!
Tờ vé số tự chọn được in ra bất kỳ số nào, bất kỳ lúc nào,… “Vé số điện toán” chỉ là cái tên đặt để nghe thấy lạ lạ mà thôi hay là để lừa dân ngu. Bản chất của nó là “Vé số in tự động bằng phần mềm” và hãy nhớ rõ phần mềm do con người tạo ra thì con người cũng có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.

Cụ thể là sau khi quay số, Vietlott in ra tờ vé số trúng giải đặc biệt bằng cách thay đổi thời gian in trên tờ vé số trúng giải đặc biệt trước giờ quay số và chuyển tờ vé số trúng giải đặc biệt này về một tỉnh thành nào đó, đưa cho một ai đó (chân gỗ) để giả nhận giải.
2. Vì sao Vietlott lừa được dân ngu?
Bởi vì Vietlott là con đẻ của Bộ Tài chính, con đẻ của Chính phủ nên nó không bị bất kỳ tổ chức trong, ngoài hệ thống chính trị Việt Nam, hoặc bất kỳ công dân nào kiểm tra, giám sát.
Ví như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hay Hội LH Phụ nữ Việt Nam hay Hội Cựu Chiến binh Việt Nam mà lên tiếng phản biện, có ý kiến bất lợi cho Vietlott là Bộ Tài chính ra tay làm khó, cắt ngân sách hoạt động của các tổ chức này ngay. Ví như cảnh con khát sữa mà mẹ không cho bú là chỉ còn biết khóc lóc, chờ chết!
3. Cơ hội trúng giải đặc biệt của xổ số Vietlott?
Cứ mơ, cứ mua đi rồi càng nghèo thêm!
Tổng kho số khác nhau của Vietlott là: 5.864.443.200 số (Năm tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi ba ngàn hai trăm số).
Số trúng đặc biệt là 01 số trong 5.864.443.200 số.
Chuổi số của Vietlott: chạy từ số 010203040506 đến 404142434445
Việt Nam có khoảng 100 triệu dân (từ mới đẻ đến sắp chết), để tiêu thụ hết kho số của Vietlott trong một ngày thì mỗi công dân Việt Nam phải mua hơn 58 tờ vé số khác nhau; với giá 10.000 đồng/tờ, mỗi người phải bỏ ra 580.000 đồng/ngày.
Thực tế có bao người mua vé số Vietlott. Đem so sánh với tổng kho 5.864.443.200 số của Vietlott thì mua 5 năm cũng không có ai trúng giải đặc biệt.
4. Sự bóc lột triệt để người mua vé số của Vietlott:
Tổng kho số 5.864.443.200 x 10.000 đồng = 58.644.432.000.000 đồng (Năm mươi tám ngàn tỷ sáu trăm bốn mươi bốn tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu đồng)
Lợi nhuận sau trả thưởng:
58.644.432.000.000 đồng – 100.000.000.000 đồng = 58.544.432.000.000 đồng
Tỷ lệ bóc lột:
58.544.432.000.000 đồng : 58.644.432.000.000 đồng = 99,82%
Khi người dân bỏ ra 10.000 đồng mua tờ vé số Vietlott thì đã bị Vietlott bóc lột hết 9.982 đồng. Có nghĩa là Vietlott chỉ bỏ ra chưa tới 50 đồng để trả thưởng và duy trì hệ thống.
=> Mua vé số Vietlott là ngu bẩm sinh!!!
Quân Phạm