"Obama còn là Tổng Thống không anh?"

[“Obama còn là Tổng Thống không anh?”] Có một người đàn ông Mỹ đến Nhà Trắng vào ngày 21/1/2017 và hỏi anh lính Thủy Quân Lục Chiến đang gác ở đó: “Obama còn là Tổng Thống không anh?”
 
Anh binh sĩ đó trả lời: “Vâng thưa ông, Obama không còn là Tổng Thống nữa. Hiện tại Donald Trump mới là Tổng Thống.”
 
Người đàn ông đó liền cảm ơn anh binh sĩ rồi sau ra về. Hôm sau ông lại đến đúng chỗ và hỏi người binh sĩ đó câu hỏi y chang: “Obama còn là Tổng Thống không anh?”
 
Lần này thì anh binh sĩ tuy khó chịu nhưng vẫn đáp y chang: “Vâng thưa ông, Obama không còn là Tổng Thống nữa. Hiện tại Donald Trump mới là Tổng Thống.”
 
Người đàn ông kia lại cảm ơn rồi ra về. Hôm sau, ông ta lại đến y chang chỗ đó và hỏi anh binh sĩ đó câu y chang: “Obama còn là Tổng Thống không anh?”
 
Lần này thì anh binh sĩ đó bực quá liền hỏi lại: “Thưa ông, ông có bị điếc không? Tôi đã trả lời không 2 lần rồi. Ông đã đến đây 3 ngày rồi còn gì. Obama không còn là Tổng Thống nữa. Hiện tại Donald Trump mới là Tổng Thống. Nghe chưa?”
 
Ngay lập tức người đàn ông đó liền cười và nói: “xin lỗi anh nhé, tôi chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng khi nghe câu đó. Obama không còn là Tổng Thống nữa.”
 
Lúc đó thì anh binh sĩ cười và nói: “Á đù, vậy sao không nói sớm? Thưa ông? Tôi cũng rất sung sướng khi nói câu đó. Obama không còn là Tổng Thống nữa. Hell yeah!”
 
Ku Búa @ Café Ku Búa
Dịch từ chuyện hài cánh hữu