Chả có lý

Chuyện kể rằng vua Tàu mở cuộc thi vẽ nhanh nhằm thể hiện uy thế tài năng của Thiên Triều với người An Nam. Dứt 3 tiếng trống xem ai vẽ được Con Rồng nhanh và đẹp nhất!
Trạng Quỳnh chả cần đến 3 tiếng trống đã nhúng tay vào mực quệt lên ngoằn ngoèo như 10 con giun xong lên nộp, kệ bố tụi Tàu đang hý hoáy vẽ con rồng to đẹp cỡ nào, Quỳnh nói mình vẽ loại Rồng Đất xứ An Nam, vẽ những 10 con và vỗ ngực bảo mình đã thắng vẻ vang! Nói nước mình nhỏ bị lớn đè nên phải dùng mưu lược như thế!

Con cháu Quỳnh ngàn đời sau cũng lấy làm tự hào về việc này nên truyền tụng và học hỏi theo mãi!
Ngày nay, cũng trong một cuộc thi của Người An Nam với nhau, Cuộc Thi Ai Kiếm Tiền Nhanh, họ cũng học hỏi Quỳnh làm ra mấy món sản phẩm độc chiêu lắm, một loại Chả chỉ có ở Việt Nam tên là CHẢ CÓ LÝ , tức chỉ có lá!
Và họ cứ người này bán chả toàn lá cho người kia, người kia bán nem toàn lá cho người nọ, người nọ bán tôm toàn bơm thạch cho người khác, người khác bán heo bơm nước cho người kia… cứ xoay vần thế chả mấy chốc ai cũng giàu hết ha!
Giàu rồi lấy tiền mua thuốc chữa ung thư! Với lại mua kem chống nhục thoa, chớ đi tới đâu trên toàn cầu người ta cũng khinh khi như cùi hủi! Ai nói động đến thì họ lấy Cái Nghèo ra bao biện ngay! Hoặc sẽ đổ thừa vì thượng bất chính hạ tắc loạn! Không nhận sai để sửa ngàn đời nữa chưa ăn thua!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >
Huỳnh Phước Sang