Người Hồi Giáo vệ sinh phần nhạy cảm nơi công cộng

[Người Hồi Giáo vệ sinh phần nhạy cảm nơi công cộng]
Chúng ta luôn bị truyền thông đại chúng và các nhà chính khách phương Tây, tiêu biểu nhất là Barack Obama, nói rằng những người tỵ nạn Hồi Giáo là những người rất ôn hòa. Họ chỉ là những nạn nhân và chỉ muốn trốn chạy khỏi sự đàn áp và sẽ hòa nhập vào nền văn minh và văn hóa Phương Tây. Nhưng sự thật là gì, hoàn toàn ngược lại. Sau đây là một ví dụ cho thấy các nhà chính khách Phương Tây đã hoang tưởng đến mức nào.
Dựa theo Mad World News, clip sau đây cho thấy một người nhập cư Hồi Giáo tuột quần xuống ở một bồn nước công cộng ở Ý và……sử dụng nó để vệ sinh “phần nhạy cảm” của mình. Điều này cho thấy không chỉ sự khác biệt trong văn hóa và tư tưởng mà những người nhập cư Hồi Giáo tôn trọng văn hóa và phong tục Phương Tây đến mức độ nào – nói ngắn gọn: gần như không có.
Khi Donald Trump nói rằng ông ta sẽ ngăn chặn làn sóng nhập cư bất kiểm soát này vào nước Mỹ, trái nghịch với chính sách của Obama, thì ông ta đang bảo vệ Mỹ từ việc phải chịu đựng số phận tương tự của Châu Âu khi họ đã nhận hàng triệu người Hồi Giáo vào đất nước họ.
Ku Búa @ Café Ku Búa
Theo Mr. Conservative