Cẩm Nang Về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế – 2.6 Thủ phạm thứ 4: chính sách thuế “thiên vị quyền sở hữu nhà”

2.6 Thủ phạm thứ 4: chính sách thuế “thiên vị quyền sở hữu nhà
Chính phủ, tại cấp độ liên bang, tiểu bang và địa phương, phát triển hàng trăm chương trình nhỏ với ý định cổ vũ nhiều người mua nhà hơn, qua đó dẫn đến nhiều nhu cầu nhân tạo vào khối nhà đất hơn. Các nhà phát triển liên tục phân phát, đất miễn phí, đường sá mới, và ưu đã thuế để xây nhà, thậm chí nếu – như điều đang xảy ra tại các vùng ngoại ô xa xôi ngày nay – không ai muốn mua chúng cả.
Chính sách thuế là ví dụ rõ ràng nhất. Chính phủ liên bang lấy đi tại khắp mọi nơi lên tới khoảng 35% thu nhập của một người lao động (ngoài thuế an sinh xã hội và y tế) trừ khi anh ta tham gia vào một số hoạt động nhất định. Tham gia vào thị trường chứng khoán thông qua một quxy hưu trí IRA hay 401(k) và bạn có thể che chắn một phần tiền khỏi những người thu thuế. Trả phí cho một công ty bảo hiểm sức khỏe thông qua người tuyển dụng lao động, và bạn có thể khấu trừ khoản tiền đó. Khoản miễn giảm lớn nhất cho hầu hết các gia đình là lãi suất thế chấp mua nhà. Những người thuê và người mua nhà trả một lần mà không thế chấp không được miễn chi phí nhà ở vào ngày tính thuế. Chính phủ giới thiệu một ưu đãi mạnh mẽ để mua thay vì thuê mướn – và đi vay chủ yếu để mua.
Có vô số những sự tiếp tế nho nhỏ như thế này. Người mua nhà lần đầu tại Washington, D.C., chẳng hạn, nhận được khoản tín dụng thuế 5,000 đô. Đáng kể hơn là sự đối đã đặc biệt dành cho một ngôi nhà như một khoản đầu tư. Nếu bạn mua 500,000 đô cổ phiếu, hay mua một công ty đáng giá nhiêu đó, và bán nó 10 năm sau lấy 1 triệu đô, bạn sẽ trả thuế lợi tức (15% vào năm 2008). Nhờ vào bộ luật năm 1997, nếu một cặp đôi mua một ngôi nhà 500,000 đô và bán nó lấy 1 triệu đô, họ không phải trả thuế lợi tức.
Chuyện này không gợi ý rằng bất kỳ một sự miễn giảm thuế nào trong số những điều này là không mong muốn, hay nên bị bãi bỏ; một “sự miễn thuế” là một ổ đảo của tự do nên được mở rộng, chứ không phải một kẽ hở nên được lấp kín. Thay vào đó, chúng nên được mở rộng tới nhiều loại giao dịch nhất có thể, để không cung cấp những kích thích kinh tế nhân tạo đến bất kỳ khối nào trong nền kinh tế.