Cẩm Nang Về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế – 1.3 “Những thay đổi bạn có thể tin tưởng”

1.3 Những thay đổi bạn có thể tin tưởng”
Cái nhìn ban đầu về đội ngũ kinh tế của Barrack Obama xác nhận rằng mọi cuộc nói chuyện về “thay đổi” thực sự không có ý nghĩa gì – cứu trợ nhiều hơn, nhiều sự can thiệp của chính phủ hơn, giải quyết triệu chứng hơn là nguyên nhân, điều mà những nhà lãnh đạo của chúng ta tin rằng có thể phục hồi sức khỏe của nền kinh tế. Cũng như mọi điều mê tín, không có lý lẽ logic hay các bằng chứng lịch sử nào có vẻ đủ khả năng để đuổi nó đi. Cái này càng đặc biệt khó lật đổ, khi nó đưa ra những che giấu thông minh cho việc chi xài nhiều hơn, điều gì đó mà chính phủ muốn thúc đẩy bằng mọi giá.
Mọi bậc thầy tưởng tượng của vũ trụ này – Henry Paulson, Ben Bernanke, Barack Obama, chủ tịch quốc hội như Barney Frank và Chris Dodd – nên tốt nhất đừng làm gì cả. Không có điều gì mà chính phủ hay quỹ dự trữ liên bang có thể làm để cải thiện tình hình, và một đống thứ họ có thể làm để kéo dài nó. Như tôi gợi ý trong quyển sách này, họ đã làm rồi.
Chúng ta không thể mong chờ tình hình sẽ cải thiện cho đến khi chúng ta hiểu vì sao mình lại đi đến đây.
Không có lý thuyết nào là cần thiết cả. Trong những trang này tôi cung cấp một cái nhìn toàn diện của nền kinh tế hiện tại và điều gì nên được làm tiếp theo, và kêu gọi sự chú ý đến một vùng ý tưởng quan trọng đã bị bỏ qua quá lâu. Một quan điểm thị trường tự do – đặc biệt là những ý tưởng của Ludwig von Mises và F. A. Hayek – bước sáng tỏ quan trọng về cuộc khủng hoảng mà ta đang đối mặt, một khủng khoảng thậm chí nhiều nhà kinh tế và phân tích tài chính cũng không hiểu hết được, và thứ không thể giải thích đầy đủ với những lý thuyết thông thường. Các ý tưởng trong quyển sách này, hầu hết các phần, đều rất cũ. Chúng đơn giản là đã bị bỏ quên.