Nước Mỹ Của Hillary Clinton 5.8 – Sự Cấp Tiến Mù Quáng Của Woodrow Wilson

5.8 Sự Cấp Tiến Mù Quáng Của Woodrow Wilson
Lúc đầu, đảng Dân Chủ không tìm thấy lý do gì để từ bỏ sự phân biệt miền nam đối với các nhà cấp tiến miền bắc. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản giữ vững một điểm trong khi vẫn ôm đồm phía kia. Hai hình thức mù quáng này gặp nhau trong một tổng thống Dân Chủ, Woodrow Wilson. “Trong những năm của Wilson,” nhà sử gia Ira Katznelson viết, “sự hỗn hợp của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa tự do cấp tiến đã thống trị đảng Dân Chủ.
Trước đó chúng ta đã thấy cách mà Wilson khuyến khích kỳ thị và Ku Klux Klan. Điều này gợi ý rằng Wilson là một đảng viên Dân Chủ phân biệt chủng tộc điển hình. Tuy nhiên, Wilson là một người đàn ông miền nam đã đến phía bắc để trở thành chủ tịch của đại học Princeton và cũng là thống đốc bang New Jersey. Ở đó Wilson đã được tiếp xúc với các tư tưởng cấp tiến miền bắc. Ông đã trở thành một người tin tưởng cuồng nhiệt vào chủ nghĩa xã hội Darwin.
Wilson giờ đây nói trên lập luận về một cấp bậc trật tự tự nhiên, trong đó người da đen và da nâu chỉ đơn thuần là tiến hóa kém hơn người da trắng. Trường hợp ở Phương  Đông – những người da vàng – thì khá là phức tạp: Wilson cân nhắc họ vào nhóm chủng tộc bậc cao, nhưng vì vài nguyên nhân chưa thể giải thích, nhóm này đã “thoái hóa”, về cơ bản là hạ xuống cùng nhóm với da đen và da nâu.
Nhằm giảm số lượng của những nhóm này, Wilson đấu tranh cho những chính sách tương tự như triệt sản bắt buộc mà Sanger đã vận động. Là thống đốc bang New Jersey, Wilson đã ký đạo luật để thành lập một hội đồng giám khảo về thiểu năng, động kinh và những khuyết tật khác. Luật này cho phép nhà nước chỉnh đốn sự sinh sản của những phụ nữ có tiền án, phụ nữ nghèo và những phụ nữ bị phân loại là “thiểu năng” hay “khuyết tật.”
Chủ nghĩa cấp tiến của Wilson có thể được thấy trong cách ông ta đấu tranh cho việc tập trung quyền lực tại Washington D.C., và bác bỏ học thuyết chính trị truyền thống của miền nam về quyền tiểu bang. Là tổng thống, Wilson công khai khởi xướng rằng các nguyên tắc nền tảng của Mỹ nên được thay thế bởi những kế hoạch tập quyền. Wilson nhận định rằng những nhà lập quốc đã tạo ra một hệ thống liên bang đã chia đôi quyền lực giữa chính phủ quốc gia và các tiểu bang. Nhưng công thức này, Wilson nhấn mạnh, đã lỗi thời. “Chúng ta không bị trói buộc,” Wilson nói, “phải tham gia vào học thuyết được lập ra bởi những người đã ký tên trong tuyên ngôn độc lập.”
Đây là một tuyên bố ấn tượng; chưa có một tổng thống Mỹ nào từng nói như thế. Các đời tổng thống trước có thể tranh cãi về ý nghĩa của tuyên ngôn độc lập. Wilson đã lên án những nhà lập quốc nhân danh chủ nghĩa cấp tiến tập quyền. Với Wilson, kế hoạch tập trung và tập quyền là con đường của tương lai; chúng đại diện cho sự tiến bộ. Ai theo những tư tưởng này là ông ta xem như những người đồng minh cấp tiến, ai chống lại nó ông xem như là thoái hóa.