Thử phản biện những thông điệp mà truyền thông đưa ra về US Election 2016

Thử phản biện những thông điệp mà truyền thông đưa ra về US Election 2016
Mẫu khảo sát: 24537 người
1. Mệnh đề: 67% người da trắng không bằng cấp bầu cho Trump. Thông điệp: Trump đắc cử chủ yếu nhờ phiếu từ tầng lớp lao động phổ thông, không có trình độ.
Kiểm tra: Table: education and race

 1. Da trắng, có bằng cấp (37%): Clinton (45%), Trump (49%)
  b. Da trắng, không bằng cấp (34%): Clinton (28%), Trump (67%)
  c. Khác (29%)

==> Trump không những thắng áp đảo trong nhóm b. mà còn thắng luôn cả nhóm a. (có trình độ) với margin 4%. Chú ý rằng tỉ lệ nhóm có bằng cấp cao hơn 3% nhóm không bằng cấp trong mẫu khảo sát.
Table: education *
a. Trung học hoặc thấp hơn (18%): Clinton (45%), Trump (51%)
b. Đại học (some college) (32%): Clinton (43%), Trump (52%)
c. Tốt nghiệp đại học (college grads) (32%): Clinton (49%), Trump (45%)
d. Cao học (Postgrads) (18%): Clinton (58%), Trump (37%)
==> Nhóm b. và c. là majorities và có thể được xem là có trình độ. Trump thắng trong nhóm b với margin 9%, Clinton thắng nhóm c. với margin 4%. Sai lệch không lớn!
Table: are you a college grad?
a. yes (50%): Clinton (52%), Trump (43%)
b. no (50%): Clinton (44%), Trump (52%)
==> Có tới 43% người có bằng cấp đại học bỏ phiếu cho Trump.
Tạm kết: mệnh đề chỉ đưa ra 1 thống kê tiêu cực áp đảo của 1 trong 2 nhóm chính trong bảng thống kê * trong khi Trump thắng ở cả 2 nhóm này. Đây chỉ là 1 phần của sự thật và tạo hướng suy nghĩ thiên lệch, không công bằng đối với Trump.

 1. Mệnh đề: Trump thắng nhờ phiếu từ dân nông thôn.
  Kiểm tra: Table: area type

  a. Khu vực đô thị (urban) (34%): Clinton (59%), Trump (35%)
  b. Khu vực ngoại ô, vùng ven (suburban) (49%): Clinton (45%), Trump (50%)
  c. Khu vực nông thôn (rural) (17%): Clinton (34%), Trump (62%)

==> Trump không chỉ thắng ở nhóm c. mà còn thắng luôn ở nhóm b. Clinton chỉ thắng áp đảo ở nhóm a. Chú ý: nhóm b. mới là majority (49%) và không thể bị xem là nông thôn heo hút, quê mùa!
Tạm kết: vì nhóm c. chỉ là minor nên mệnh đề 2 là thiên kiến khi đi vào thứ yếu mà bỏ qua điểm chủ đạo. Trump thắng áp đảo nhóm c. và thắng luôn nhóm major b với margin 5%.

 1. Mệnh đề: Trump thắng nhờ lấy phiếu từ nhóm không có công ăn việc làm ổn định.
  Kiểm tra: Table: Income
  a. Dưới 30k (17%): Clinton (53%), Trump (41%)
  b. Từ 30k – Dưới 50k (19%): Clinton (51%), Trump (42%)
  c. Từ 50k – Dưới 100k (31%): Clinton (46%), Trump (50%)
  d. Từ 100k – Dưới 200k (24%): Clinton (47%), Trump (48%)
  e. Từ 200k – Dưới 250k (4%): Clinton (48%), Trump (49%)
  f. Trên 250k (6%): Clinton (46%), Trump (48%)

==> *Nếu giả định thu nhập ổn định phản ánh tình trạng lao động, Trump thắng phiếu ở các nhóm có thu nhập trên 50k (là majorities), trong khi Clinton giành phiếu ở các nhóm dưới 50k.
Tạm kết: Với giả định *, mệnh đề 3 là sai vì chính Clinton mới là người thắng phiếu từ nhóm không có công việc ổn định.

 1. Nhiều thành phần lần đầu đi bầu với mục đích dồn phiếu cho Trump.
  Kiểm tra: Table: age
  a. 18 – 44 (44%) : Clinton (52%), Trump (40%)
  b. Trên 45 (56%): Clinton (44%), Trump (53%)
  ==> Clinton thắng phiếu trong nhóm a. với margin lớn (12%). Nhóm a. là nhóm cử tri trẻ với nhiều người lần đầu có quyền bầu cử.

Table: first-time voter?
a. yes (10%): Clinton (56%), Trump (40%)
b. no (90%): Clinton (47%), Trump (47%)
==> Clinton thắng áp đảo (margin 16%) trong nhóm a. là nhóm những người lần đầu đi bầu, trong khi cả hai tied-up trong nhóm b. Đáng tiếc, nhóm a. là thiểu số ít, không đại diện tốt cho mẫu.
Tạm kết: có vẻ như tình trạng lần đầu (rủ nhau???) đi bầu để dồn phiếu không phải là cho Trump mà là cho Clinton!
Kết luận: từ luận điểm 1 – 4, người viết có cảm nhận rằng giới truyền thông chỉ đưa ra 1 phần chứ không phải toàn bộ sự thật về US election 2016. Điều này tạo thiên kiến tiêu cực cho Trump và định hướng sai dư luận. Chú ý việc đánh giá hay ủng hộ Donald Trump nằm ngoài phạm vi bài viết này.
Nguồn: CNN Exit Polls 2016
http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls
Thien Binh Nguyen