5 giá trị dựng lên Đảng Cộng Hòa

[5 giá trị dựng lên Đảng Cộng Hòa] Nếu có ai hỏi bạn, Đảng Cộng Hòa, hay phong trào Cánh Hữu khác thế nào? Giá trị của họ làm gì? Thì hãy trả lời như sau. Sau đây là 5 giá trị của phong trào cánh hữu:
 
1. Tự do cá nhân. Thiểu số nhỏ nhất là cá nhân, chứ không phải riêng một nhóm nào.
2. Chính phủ giới hạn dựa theo hiến pháp. Chính phủ liên bang chỉ được làm những gì ghi trong hiến pháp, tất cả quyền còn lại thuộc về chính phủ tiểu bang.
3. Trách nhiệm cá nhân. Chính phủ là nơi nương tựa cuối cùng cho các cá nhân khi mọi thứ không giải quyết được.
4. Thị trường tự do và chủ nghĩa tư bản.
5. Niềm tin vào Tạo Hóa. Cái này gây khó hiểu cho nhiều người. nhưng nói đơn giản là vầy. Tạo hóa tạo ra con người, con người tạo ra chính phủ. Người dân không thuộc chính phủ, mà chính phủ thuộc về người dân và Chúa. Nếu lấy đi Chúa thì ai là người quyền lực nhất?
 
Ku Búa
***Share không cần hỏi***