Thông điệp của người dân thường gửi đến giới tri thức thông qua Donald Trump

[Thông điệp của người dân thường gửi đến giới trí thức thông qua Donald Trump] Kết quả của Donald Trump không chỉ đơn thuần là một cuộc bầu cử, đằng sau là rất nhiều thông điệp ngầm từ thường dân gửi đến các nhà trí thức (truyền thông, hàn lâm và chính trị):
“Chúng tôi không muốn mấy người nhét chữ vô miệng chúng tôi.”
“Chúng tôi không phải là con nít, mấy người muốn nói gì thì nhìn thẳng vô mắt mà nói. Đừng tỏ vẻ tri thức và coi thường người khác.”
“Chúng tôi muốn một chính phủ dựa trên tiếng nói của dân, chứ không phải tiếng nói của giới tri thức chính trị.”
“Chúng tôi quá chán với việc truyền thông định hướng dư luận. Vai trò của truyền thông là trình bày, còn việc định nghĩa thế nào là chuyện của chúng tôi.”
“Nền kinh tế không phải là một cái máy nên mấy công thức kinh tế Keynes của mấy người không hiệu quả là điều dễ hiệu. Chính chúng tôi là những người chịu hậu quả.”
“Một quốc gia được định nghĩa bởi biên giới của nó. Một quốc gia không kiểm soát được biên giới không phải là một quốc gia.”
“Chúng tôi không muốn nghe những lời mị dân nữa, đừng nói mấy câu xàm xàm như Obama nữa.”
và cuối cùng “Chính phủ không phải là giải pháp cho các vấn đề, chính phủ chính là vấn đề.” – Reagan
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
***Share không cần hỏi***