Sự thật về chương trình y tế Obamacare

[Sự thật về chương trình y tế Obamacare] Obama nói với đám dân đen: “các bạn à, thật bất công khi các bạn không có bảo hiểm. trong khi đó đám công ty bảo hiểm trở nên vô cùng giàu có. Tôi sẽ phạt bọn tham lam này.”
 
Sau đó Obama quay sang nói với các công ty bảo hiểm: “mấy anh này, đám dân đen kia thích đồ chùa. Giờ họ không có bảo hiểm, nhưng họ muốn bảo hiểm. Giờ tôi có cách để làm cho mọi người đều có được bảo hiểm y tế. Đó là ép họ phải mua bảo hiểm. Các anh sẽ được nhiều tiền từ vụ này. Các anh cứ tăng giá vô tư đi, họ sẽ mua. Đơn giản vì tôi ÉP HỌ MUA.”
 
Đó là tại sao giá bảo hiểm cứ tăng không ngừng. Vì chẳng có động cơ gì để nso giảm cả. Đơn giản vì các công ty bảo hiểm luôn có khách hàng. Các khách hàng này bị ép phải mua.
 
Như, thằng nứng ku kia thèm chịch, nhưng không muốn trả tiền để chịch. Giờ tôi sẽ ép nó mua chịch, và nó không được quyền không mua. Kết quả là giờ nó được chịch. Hợp lý không? Đó là chiêu lừa đảo của Obama.
 
Ku Búa ***Share không cần hỏi***