Liệu kinh tế học có làm người ta thiên về Đảng Cộng Hòa hơn không?

Liệu kinh tế học có làm người ta thiên về Đảng Cộng Hòa hơn không?
Một sinh viên gửi cho tôi một câu hỏi qua email rằng làm sao mà quan điểm của một người được quyết định bởi điều mà anh ta hay cô ta đã học:
Dear Ông Mankiw,
Tôi muốn viết để nói với ông tôi thích đọc những trang blog kinh tế của ông đến mức nào. Cùng với sự ứng dụng của lớp tôi về sách giáo khoa của ông, học về kinh tế có cảm giác như là một tiến trình rất có tính tương tác. Nhờ công trình của ông và giáo viên của tôi (ông ta đến từ Princeton, không phải Harvard, nhưng vẫn là một giáo viên tốt), tôi đã có sự hứng thú rất thuần túy về kinh tế học.
Tuy nhiên tôi có một câu hỏi. Trường của tôi cung cấp 2 khóa học lịch sử tự chọn chính cho cấp nâng cao: chính phủ và kinh tế học. Vì giới hạn thời khóa biểu, không nhiều sinh viên có thể theo học cả 2. Tôi đã lưu ý đến vài điều thú vị khi năm học trôi qua. Những sinh viên theo học các khóa học chính phủ ngày càng ủng hộ những ý thức hệ cánh tả trong khi những sinh viên kinh tế ngày càng trở nên cánh hữu. Ví dụ, báo trường tôi gần đây có chạy một bài xã luận “than phiền” rằng có quá nhiều người xuất chúng của Lawrenceville theo đuổi ngành ngân hàng đầu tư, và không theo đuổi những sự trải nghiệm có vẻ “công ích.” Quan điểm của ông thế nào về sự can thiệp của chính phủ về bình đẳng kinh tế và những điều tương tự? Có phải mọi sinh viên kinh tế đều biểu lộ xu hướng Cộng Hòa (hay cánh hữu) không?
Xin cảm ơn,
[giấu tên]
Trường Lawrenceville
Princeton, NJ
Chính tôi cũng tốt nghiệp tại Princeton, tôi hoàn toàn tự tin vào giáo viên của bạn. Đặt vấn đề đó sang một bên, hãy để tôi xác định câu hỏi trung tâm của bạn: liệu học về kinh tế học có xu hướng khiến người ta bảo thủ hơn không?
Tôi tin rằng câu trả lời là, theo một góc độ nào đó, là có đấy. Kinh nghiệm của tôi là khá nhiều sinh viên nhận ra rằng quan điểm của mình trở nên bảo thủ hơn cách nào đó sau khi học về kinh tế. Có ít nhất 3 nguyên nhân liên quan.
Đầu tiên, trong vài trường hợp, các sinh viên bắt đầu với những quan điểm không tưởng về chính sách công, nơi một chính phủ nhân từ có thể sửa chữa mọi vấn đề. Một trong những bài học đầu tiên về kinh tế học là cuộc sống đầy sự trao đổi. Sự sáng suốt đó, hoàn toàn được hấp thu, làm cho nhiều quan điểm không tưởng kém hấp dẫn đi. Một khi bạn đã nhận ra, ví dụ, rằng có một sự trao đổi giữa bình đẳng và hiệu quả, như nhà kinh tế Arthur Okun lưu ý một cách nổi tiếng, rất nhiều những quyết định về chính sách công trở nên khó hơn.
Thứ hai, một trong những sự hiểu biết sâu sắc nổi bật về kinh tế học làm cho một người tôn trọng hơn với thị trường như một cơ chế để điều phối xã hội. Bởi vì những người tham gia thị trường được thúc đẩy bởi động cơ lợi ích cá nhân, một người có thể tự nhiên nghi ngờ những xã hội đặt trên nền tảng thị trường. Nhưng sau khi học về những ích lợi của thương mại, bàn tay vô hình, và sự hiệu quả của sự cân bằng thị trường, một người có thể bắt đầu tiếp cận thị trường với một góc độ khâm phục và, thực sự, kinh hãi.
Thứ ba, những nghiên cứu về chính sách công thực tế làm cho các sinh viên nhận ra rằng thực tế chính trị thường bị thiên lệch so với những hi vọng lý tưởng của họ. Hầu hết sự phân bổ thu nhập, ví dụ, không nhắm vào những người cần mà về phía những người có ảnh hưởng chính trị. Cột Dave Barry này, được in lại từ chương 22 của quyển “sách giáo khoa kinh tế ưa thích của tôi” mô tả một ví dụ điển hình.
Vì ba lý do đó, nhiều sinh viên trong các khóa học giới thiệu về kinh tế trở nên thiên hữu hơn, hay nói chính xác, là tự do cổ điển hơn khi họ bắt đầu. Tuy nhiên, nghiên cứu về kinh tế tự bản thân nó không quyết định ý thức hệ chính trị của một người. Tôi biết những nhà kinh tế học giỏi rõ ràng là cánh hữu, và những nhà kinh tế học giỏi rõ ràng là cánh tả. Trong ban ngành của tôi tại Harvard, tôi đoán là đảng viên Dân Chủ chiếm đa số so với Cộng Hòa trong các giảng viên (mặc dù dĩ nhiên có sự cân bằng chính trị trong ngành kinh tế nhiều hơn hầu hết các ngành khác trong trường đại học).
Café Ku Búa, theo Greg Mankiw