Chiến thắng của Trump và Du Học Sinh

[Chiến thắng của Trump và Du Học Sinh] Giải ao cho các bạn du học sinh ở đây lo về việc ko đc ở lại Mỹ hay bị đuổi về. Chính Trump lên sẽ làm cơ hội của các bạn đc làm việc và sống ở Mẽo càng tăng lên cao, vì :
1/ Di dân lậu sẽ bị ngừng và ngăn chặn theo nhiều cách, sự cạnh tranh ko công bằng giữa di dân lậu và di dân học thức sẽ kết thúc.
2/ Nước Mỹ luôn cần di dân tay nghề cao nên sẽ ko có chuyện bạn sẽ bị đuổi hay cơ hội bạn bị giam
3/ Không còn tốn tiền cho an sinh xã hội cho bọn lười lao động và nuôi bọn di dân lậu nên sẽ có đống tiền để nuôi nước Mẽo, nước Mẽo có tiền cần người lao động tay nghề chính là chúng ta.
4/ Để ý đi từ khi obama lên ở lại theo diện tài trợ bởi công ty ngày càng khó khi phải quay xổ số để đc ở lại, vì tốn tiền nuôi bọn vô công rồi nghề và bọn di dân lau
5/ Hãy cố gắng học hành làm việc, mọi ước mơ sẽ tới với các bạn !!!!
Hoàng Nguyễn @ Cafe Ku Búa