Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 2.3 Lựa chọn đồng đội

2.3 Lựa chọn đồng đội

Để có cái nhìn chi tiết liên quan đến lịch sử quân sự/chính trị của Lào (1954-1961), chúng ta nên bắt đầu từ sự kiện Bernard Fall’s (Doubleday, 1969). Ghi trước một điểm – người chơi là anh em, họ hàng, hoàng tử, những người lính bình thường, Liên Xô, Mỹ và tất nhiên là quân đội Bắc Việt đâu đâu cũng có, một lần nữa chiến đấu tại một đất nước mà họ không có quyền can thiệp. Mời họ đến để tống cổ người Pháp, chuyện đó tương tự như mời sở thuế IRS về công ty để đuổi việc thư ký. Về cơ bản, cánh hữu thiên hướng về sự giúp đỡ từ phương tây, đảng Pathet Lào tìm kiếm đồng minh từ Liên Xô và CS, và phe trung lập chỉ muốn những ai không phải người Lào vui lòng về nhà, mặc dù liên minh này có thể thay đổi hoàn toàn thời gian và các sự kiện.
Bắc Việt là đường nối để hỗ trợ quân sự và cố vấn cho Pathet Lào. Rất nhiều cố vấn quân sự là người Việt, một số khác đến từ Liên Xô (và cũng là người hỗ trợ các cuộc không kích), nhưng nhiều nhất là CS Trung Quốc. Trung Quốc có những toan tính riêng tại Thái và lo ngại khi thấy một đường tấn công khả dĩ xuyên qua vùng núi đồi hiểm trở của Lào – và dĩ nhiên họ không muốn một quốc gia phi CS như hoàng gia Lào kế bên biên giới nhà mình.
Tại Lào, tình hình chính trị phản ánh bàn cờ thế lực có thể được chia làm ít nhất 3 phe: cánh hữu, chống lưng bởi Eisenhower và nước Mỹ, lãnh đạo bởi tướng Phoumi Nosovan; lực lượng trung lập lãnh đạo bởi Souvanna Phouma, nhận một phần trợ cấp từ Mỹ nhưng thỉnh thoảng cũng ngả về phe thứ 3, Pathet Lào, lực lượng được lãnh đạo bởi người anh họ, hoàng tử Souphanouvong. Năm 1960, đội trưởng Kong Le, lính nhảy dù đại diện phe trung lập, đã lãnh đạo thành công một cuộc đảo chính chống lại chính quyền cánh hữu. Mỹ vẫn tiếp tục lên tiếng hỗ trợ cho cánh hữu, người được coi là chính quyền hợp pháp, trong khi phe trung lập ngả hẳn về phía Pathet Lào, Liên Xô và CS Trung Quốc, tuy nhiên, vẫn chưa đủ để chinh phục toàn đất nước, vẫn có những vùng hổng lớn được thành lập bởi những lực lượng kháng chiến vũ trang, đặc biệt là giữa những người Hmong, một bộ lạc miền núi chống cộng quyết liệt. kết quả là một cuộc nội chiến cài răng lược giữa những người Lào đã nổ ra.