Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 2.2 Buổi trình diễn tại Lào: Bài học lịch sử bị làm ngơ

2.2 Buổi trình diễn tại Lào: Bài học lịch sử bị làm ngơ

Trong cuộc họp giao ban trước buổi lễ giữa Eisenhower và Kennedy, các tham luận về Đông Nam Á chủ yếu tập trung vào Lào, không phải Nam Việt Nam. Hiệp định Geneva tưởng chừng đã chấm dứt cuộc nổi loạn của CS ở Lào và trả lại nền độc lập cho đất nước, nhưng đảng Pathet Lào (đảng CS Lào) đã gây áp lực với cuộc đảo chính và các động thái bạo lực chống lại chính quyền quân chủ lập hiến Lào. Chính quyền quân chủ này được hỗ trợ bởi người Pháp, và sau đó là từ Mỹ khi họ thừa kế trách nhiệm bảo vệ chính phủ các thuộc địa chống lại lực lượng CS.