Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 2.16 Diệm trong mắt các nhà CS

2.16 Diệm trong mắt các nhà CS

“Sau tất cả, tôi vẫn là người lãnh đạo nhà nước” —
Ngô Đình Diệm, biện hộ với những kẻ thù của ông, đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge, theo hướng dẫn để chống lại một âm mưu đảo chính, chỉ vài giờ trước khi ông bị ám sát.
Bộ chính trị Bắc Việt đã phải nói: “Diệm là một trong những cá nhân mạnh nhất chống lại người dân và chủ nghĩa CS… trong số tất cả những người chống CS tại miền nam Việt Nam hay đã bị lưu đày tại các nước khác, không có ai đủ năng lực hay bản lĩnh chính trị để khiến mọi người tuân theo.”
Người CS Úc trên danh nghĩa Wilfred Burchett đã dành thời gian với những thủ lĩnh Bắc Việt sau cuộc đảo chính. Ông trích dẫn lời nói của phía Bắc Việt, “Diệm là một thủ lĩnh quốc gia, và các anh sẽ không bao giờ có thể thay thế ông – không bao giờ.” Họ đã đúng.
Tổng thống Kennedy tái nhợt và phải rời phòng khi được nghe kể những gì đã xảy ra. Nội các của ông, được hỗ trợ bởi một gã đại sứ kiêu ngạo và tay bán báo trẻ tự cao tự đại, vừa được chứng kiến sai lầm ngoại giao kinh khủng nhất của Mỹ trong suốt thế kỷ XX.