Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 1.6 Việt Nam 1954-1960 (Xây dựng nhà nước 101)

1.6 Việt Nam 1954-1960 (Xây dựng nhà nước 101)

Tháng 9 năm 1954, để củng cố an ninh khu vực, Mỹ lập nên một khối liên minh quốc phòng khu vực, gọi là Tổ Chức Hiệp Ước Đông Nam Á (SEATO). Các thành viên bao gồm Pháp, Úc, New Zealand, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, và Hoa Kì. Các quốc gia Lào, Campuchia và Việt Nam bị cấm tham gia bởi các quy định trong hiệp định Geneva; họ được liệt vào danh sách “các quốc gia được bảo vệ.” Tại cuộc họp ở Manila, Mỹ đã động viên các đồng minh rằng CS nên bị ngăn chặn tại Đông Nam Á. Hiệp ước đó được Thượng Viện Mỹ phê chuẩn nhiệt tình và chỉ có một lá phiếu đối chọi. Rất ít nếu không gọi là không có ý kiến phản đối tại Mỹ rằng CS phải bị ngăn chặn.
Trong điều kiện tốt nhất, SEATO là một diễn đàn dành cho các báo cáo và thảo luận về sự xâm lược của CS trong khu vực. Được các thành viên cam kết để thảo luận ý kiến với nhau về các hiểm họa chung. Không đòi hỏi các nước thành viên đến các nước hay chính phủ nào khác trong khu vực để phòng thủ quân sự. (Vào năm 1977, SEATO, đã đem lại những lợi ích hơn dự định, đã bị giải thể.)