Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 1.10 Hồ, Hồ, HCM: Hôm nay ông ăn bao nhiêu gạo?

1.10 Hồ, Hồ, HCM: Hôm nay ông ăn bao nhiêu gạo?

Một trong những vấn đề của Hồ là nạn đói đã nổ ra vào năm 1955. Lũ lụt và những thay đổi thất thường của việc CS cải cách đất đai—điều này dẫn đến công cuộc hợp tác xã ruộng đất, xử tử hàng chục ngàn nông dân, tá điền bất hợp tác, và nạn đói—Hà Nội đã kêu gọi các nhà bảo trợ CS. Liên Xô đã chuyển đến người dân Miền Bắc 173,000 tấn gạo và Trung Quốc ủng hộ thêm 32,000 tấn.
Chương trình cải cách đất đai của Miền Bắc Việt Nam rõ ràng là tai họa, điều này làm Ủy Ban Trung Ương Đảng CS cảm thấy cần nhận lỗi công khai. Hồ và Giáp đã đi từ làng này sang làng khác để xin lỗi, cố làm yên lòng những người nông dân đã chứng kiến cuộc sống của họ bị hủy hoại cũng như bạn bè họ hàng họ bị giết chết hoặc bị bỏ đói. Hồ cố gắng xoa dịu giới trí thức tại Hà Nội bằng văn bản ngắn giảm bớt các hạn chế về chính trị và nghệ thuật. Sau ba tháng, Đảng thu hồi các sửa đổi tự do và trở về với nền thương mại CS như bình thường.
Tại Miền Nam, nông nghiệp lại tăng trưởng dưới chế độ của Diệm. Vào năm 1959, sản lượng lúa hạ xuống còn 2,6 triệu tấn. Đến năm 1959, Miền Nam Việt Nam sản xuất 5 triệu tấn một năm. Sản lượng cao su tăng, và số lượng gia súc, trâu, lợn tăng từ 1,3 triệu đến hơn 5 triệu. Chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện cùng với việc hàng trăm trường học và bệnh viện mới được mở cửa với nhiều nhân viên y tá được Mỹ đào tạo.
Chiến sự đang đến gần. Như Phillip Davidson viết trong cuốn sách chiến tranh Việt Nam của ông, “Vào năm 1957 và 1958 CS đã thừa nhận rằng Diệm “đã thực sự phá hủy hiệu quả của đảng chúng tôi.” Năm 1959, Ủy Ban Trung Ương quyết định khởi đầu một cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Miền Nam Việt Nam. Vào tháng 7, 4,000 binh lính được đào tạo chuẩn bị xâm lược miền Nam Việt Nam. Vào năm 1960, miền Bắc “công bố một cách công khai họ được hỗ trợ trong cuộc nổi dậy tại miền Nam.” Chiến tranh nổ ra và chúng tôi, ít ra với tư cách là các nhà cố vấn, đã sẵn sàng tham gia.