[Clip/sub] Cuộc tranh luận Tổng Thống Mỹ 2016 lần 3

Đây là clip sub của cuộc tranh luận Tổng Thống Mỹ 2016 lần thứ 3 diễn ra giữa Hillary Clinton và Donald Trump tại Las Vegas ngày 19/10/2016. Clip dược sub bởi Cafe Ku Búa, xin cảm ơn những nhà tài trợ.
Xin lưu ý: Để sửa lỗi sub, đây là clip sub tách riêng, nếu ai thấy được lỗi thì xin nói, Cafe Ku Búa sẽ sửa. 1-2 ngày sau sẽ đăng clip có sub dính kém. Một lần nữa, cảm ơn mọi người nhất là những nhà tài trợ.

Các bạn có thể ủng hộ Cafe Ku Búa bằng cách thông qua Paypal donatekubua@gmail.com [paypal_donation_button]