[Clip] Cách làm giàu siêu nhanh của Hillary Clinton

Cách làm giàu siêu nhanh của Hillary Clinton
Bước 1 – Thành lập một quỹ từ thiện mà nhận thật nhiều tiền từ các nhà tài trợ và nhà nước nước ngoài.
Bước 2 -Trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ
Bước 3 – Lập một máy chủ email tư nhân để che giấu hành vi của mình.
Bước 4 – Gặp gỡ những nhà lãnh đạo nước ngoài, với một điều kiện: họ phải góp nhiều tiền cho quỹ của mình.
Bước 5 – Các nhà lãnh đạo nước ngoài, những người có chức vị (hay bất cứ ai trả tiền) sẽ nhận được ân huệ từ Hillary Clinton.
Bước 6 – Xóa sạch bất cứ email giao thiệp nào trên máy chủ email tư nhân của mình.
Step 7 – Để cho chắc ăn, hãy hủy những thiết bị liên quan với cái búa.
Bước 8 – Lạy trời rằng mình sẽ không bị bắt.
Bước 9 – Bị bắt quả tang, rồi che giấu, rồi nói dối, và nói dối và nói dối và nói dối.
Bước 10 -Tranh cử cho chức Tổng Thống.
 
Sub bởi: Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Support Donald Trump and Mike Pence 2016