Tầm quan trọng của chất xám

[Tầm quan trọng của chất xám] Bạn có thể có nhiều thịt, nhiều rau, và tất cả dụng cụ nấu nướng. Nhưng nếu bạn không có kiến thức nấu ăn thì những thứ đó chỉ những vật khô. Chỉ khi nào nó được sử dụng và phối hợp bởi bàn tay của một nhà bếp thì những thứ đó mới thành những món ăn ngon.
Bạn có thể có nhiều mục đích chính trị, bạn có thể có nhiều tiền. Nhưng nếu bạn không có kiến thức để biến những thứ đó thành hành động thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạn có thể có nhiều ý tưởng cho những bài viết, những cuốn sách. Nhưng nếu bạn không có kiến thức thì cuốn sách bạn muốn thực hiện sẽ mãi nằm trong đầu bạn.

Bạn có thể có nhiều ý tưởng khởi nghiệp. Nhưng nếu bạn không có kiến thức và không chủ động thì ý tưởng đó sẽ mãi mãi là ý tưởng.
Bạn có thể có nhiều tài nguyên, nhiều dân số. Nhưng nếu bạn không có kiến thức để phối hợp và biến những thứ đó thành những sản phẩm và dịch vụ, thì nền kinh tế đó chỉ là một sự khan hiếm.
Vậy điều gì hay cái gì quan trọng nhất? Đó chính là kiến thức và những người có kiến thức để biến những ý tưởng thành hiện thực, để phối hợp tất cả dụng cụ và tài nguyên thành những sản phẩm.
Đó là tại sao người chủ, người đầu tư, người đầu cơ, người kinh doanh là những người quan trọng nhất chứ không phải là người lao động. Giá trị của lao động là cố định còn giá trị của kiến thức thì vô tận.
Nhưng gần như định kiến xã hội thì nghĩ ngược lại.
Ku Búa @Cafe Ku Búa