10 điểm tương đồng của Đảng Dân Chủ Mỹ và Đảng CS

10 điểm tương đồng của Đảng Dân Chủ Mỹ và Đảng CS
Mới đọc tựa đề thôi thì tôi chắc rằng nhiều bạn sẽ nói tôi nhảm hay điên khùng. Tôi xin khẳng định, tôi không hề. Nếu bạn chịu tìm hiểu về lịch sử của Đảng Dân Chủ thì bạn cũng sẽ nhận xét như tôi. Trước tiên, đây là 5 điều mà bạn cần biết, hay có thể bạn chưa biết về Đảng Dân Chủ Mỹ.

 1. Đảng Dân Chủ Mỹ được thành lập bởi Andrew Jackson và các nhà chủ nô lệ với một chủ trương duy nhất, duy trì và quảng bá chế độ nô lệ ở Mỹ. Đảng đối lập Đảng Dân Chủ thời đó không ai khác chính là Đảng Cộng Hòa.
 2. Cuộc Nội Chiến Mỹ không phải là cuộc nội chiến bắc nam mà là cuộc nội chiến của hai tư tưởng – hoặc 2 đảng phái, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ muốn duy trì chế độ nô lệ, trong khi đó Đảng Cộng Hòa muốn dẹp bỏ chế độ nô lệ.
 3. Tổ chức kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan là một tổ chức do các thành viên của đảng dân Chủ dựng lên để giết người da đen.
 4. Khi phong trào Quyền Lợi Dân Sự (Civil Right) diễn ra trong thập niên 1960, Đảng Dân Chủ đã phản đối quyết liệt và Tổng Thốn Johnson chỉ thông qua dưới sức ép của Đảng Cộng Hòa.
 5. Năm 1975 Quốc Hội Mỹ dưới sự thống trị của Đảng Dân Chủ đã nhất định không chịu thông qua viện trợ cho Nam Việt Nam, một điều đã được cam kết qua hiệp ước Paris. Đây là lần đầu tiên nước Mỹ nuốt lời cam kết quốc tế. Phải nói đúng hơn là Đảng Dân Chủ đa xnuốt lời cam kết.

 
Và sau đây là 10 điểm tương đồng của Đảng Dân Chủ Mỹ và Đảng CS:

 1. Cả hai đều phát triển dựa trên tư duy GATO của người dân.
 2. Cả hai đều dùng thủ đoạn dơ bẩn đề hạ thấp đối thủ, ít khi nào tập trung vào chuyên môn. Họ đào bới những chuyện qua khứ xa xôi chẳng liên quan gì đến chuyên môn kinh tế hay chính trị để vu khống đối phương. Trong khi họ cũng đã từng nói những lời tương tự hoặc tồi tệ hơn.
 3. Đảng viên của cả 2 đều giàu kếch xù nhưng luôn sử dụng chủ trương giúp người nghèo để mị dân.
 4. Cả hai đều luôn cho rằng người giàu giàu vì lấy bớt từ người nghèo. Vì vậy phải luôn đánh thuế cao người giàu. Thực tế là lấy từ người nghèo đưa cho người giàu.
 5. Cả hai đều áp dụng mô hình thần tượng lãnh tụ. Lãnh tụ là người hiểu biết, hãy tin ông ta.
 6. Cả hai đều luôn hứa hẹn những thứ miễn phí. Y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, nghỉ nhiều nhưng lương tăng.
 7. Cả hai đều vu khống những người chỉ trích họ là kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử, không yêu nước, vô liêm sỉ.
 8. Đảng viên và quan chức của cả hai đều sử dụng nền tảng và chức vụ chính trị để làm giàu. Ví dụ điển hình là nhà Clinton họ đã kiếm hơn $130 triệu từ việc kinh doanh quan hệ chính trị và làm diễn văn, họ chưa bao giờ xây dựng một doanh nghiệp gì.
 9. Cả hai nô lệ hóa dân chúng bằng cách kìm nén họ vào một cái bẩy thu nhập thấp. Nếu người dân phấn đấu ra khỏi cái bẩy đó, họ sẽ lấy nó đi.
 10. Cả hai đều dùng tiền của người khác để tiêu vì mục đích người khác, vì lợi ích người khác, nhưng mục đích chính là để làm giàu cho chính mình.

Ku Búa @ Café Ku Búa